Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Tak 21 nov 2023

Undvik misstagen innan solcellerna installeras

Det finns en bubblande oro bland somliga villaägare som befarar att anläggningen behöver nedmonteras tidigare än beräknat. I vissa fall har man exempelvis missat att först säkerställa att taket håller lika länge som solcellsanläggningen. Fredrik Murray, solcells- och takexpert på Decasol, bjussar villaägarna på fler tips för att undvika onödiga kostnader, arbeten och risker.

Under Decasols arbete med villatak och solceller över hela syd- och Mellansverige, ser de att solceller felaktigt installerats på flera bristfälliga tak.

-Ja, ibland har man inte gjort något alls åt takets brister, eller ens kontrollerat takets status. Solcellsföretag lämnar ofta garantier på anläggningen men inte på ditt tak. Det ansvaret lämnas över till dig som fastighetsägare. Många husägare hoppas att solcellsanläggningen ska hålla i uppemot trettio år, och då ska såklart taket hålla tätt minst lika länge, säger Fredrik.

Det handlar alltså inte om rädslan för att taket ska rasa in – utan snarare att pannor, takpapp, läkt och underliggande takbrädor slits ut och leder till läckage eller skador i takkonstruktionen. Det är normalt att materialen slits av ålder, vind, fuktig nederbörd, påväxt, frysning och solens strålning och det upphör inte för att solpanelerna täcker delar av taket. Även om det utgör ett visst skydd mot sol, vind och påväxt, så leder läckage på en plats ofta till skador på en helt annan plats. Därför bör hela taket säkerställas, även om man bara ska täcka en del med paneler.

Takbehandling för dubbel livslängd

En annan onödig kostnad som Fredrik gärna räddar villaägare från är omotiverade byten av hela taket.

-Vi kan ofta fördubbla livslängden på det befintliga taket, vilket blir billigare men ändå tryggt och säkert för huset. Äldre pannor har oftast bättre kvalitet än nyare pannor. Åttio procent av takbytena sker i onödan, och det är stora kostnader för villaägarna. Varje dag ser vi tak i prima skick under takpannorna, trots att de kan vara över 40 år gamla. Det lönar sig alltså att först be oss göra en kontroll, oavsett om solcellsinstallationen ska göras av andra eller oss, berättar Fredrik.

Ofta räcker det med att de behandlar pannorna för att förlänga livslängden, skyddet och förnya utseendet, vilket i genomsnitt bara kostar en fjärdedel av vad ett takbyte skulle kosta.

Kontroll kan radera tre utgifter

En takbesiktning kan i bästa fall bekräfta att taket är så fräscht att ingen åtgärd krävs, innan solcellerna monteras. Men det krävs professionell blick för att bedöma takmaterialen och veta var riskerna gömmer sig.

-Ja, förutom att slippa kostnaden för ett omotiverat takbyte och minska risken för takläckage så kan man undkomma kostanden för att plocka ner solcellsanläggningen i förtid, om takproblem uppstår.

Fredrik på Decasol understryker att takbyten dessutom är belastande för miljön. Det gamla materialavfallet måste fraktas och omhändertas, medan de nya takmaterialen kräver mer uttag av jordens resurser.

Text: Tom Swales

Annons