Kvalitetsprodukter Kvalitetsprodukter
Fri frakt Fri frakt
Snabba leveranser Snabba leveranser

Annonsera

Vi skräddarsyr lösningar för just ert företag och jobbar hand i hand med de sociala medierna. Det finns möjligheter att synas i magasinet, digitalt och i vår egna webbkanal Villanytt-Play. Vi sprider gärna ert budskap i flera kanaler samtidigt och ser till att ni når ut till just er målgrupp.

50% av svenskarna säger att de vill ha mer reklam i sin postlåda. 

Postlådan håller ställningarna som en av Sveriges mest älskade kanaler. Nästan samtliga svenskar, 92 procent, tar hand om innehållet i den varje vardag, motsvarande siffror för lördag och söndag är 45 respektive 36 procent.

Om ett företag vill ha uppmärksamhet är postlådan den bästa kanalen tycker fyra av tio svenskar. Bara 13 procent svarar tv:n och 11 procent mobilen. Källa: Dr Monitorn

Varför reportage?

Reportage är det effektivaste sättet att nå ut med sitt budskap på i print. Sannolikheten att läsaren kontaktar företaget i reportaget ökar med 60 % om texten är tillräckligt intressant för läsaren. En kombination av både reportage och en annons i samma nummer ger bäst respons för annonsören. Ett intressant reportage minns läsaren i upp till 5 månader efteråt.

Vilka når du med Villanytt?

ÅLDER 20–60 år

KÖN 58% kvinnor 42% män

BOENDE Villor- och radhus

INKOMST 750 000 kr i årsinkomst/hushåll

INTRESSEN Inredning och nöjen

 

Ladda ner medieplanen för 2020