Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | El/Energi 29 apr 2024

Kombon elektriker och snickare får energilager på plats

Bygg och el går hand i hand vid installation av solceller och energilager. Pär Möllmark på Öveshult verkar i och kring Växjöområdet och berättar om fördelarna att jobba sida vid sida, elektriker och snickare.

I takt med att solenergimarknaden har fått fart har också verksamheten för elektriker och byggare förändrats. Många takarbeten går över till rena solcellsinstallationer. Fördelen med att anlita en firma som kan både el och bygg är flera, menar Pär Möllmark:

– Våra roller går hand i hand och det är bra med en erfaren snickare som kikar på taket. Ingen vill plocka ner solcellerna efter bara några år. När vi är ute hos våra kunder kan vi med professionella ögon göra kontroll av taket innan vi placerar solceller ovanpå pannorna. Till exempel avgör vi om taket klarar av att bära de tunga panelerna. Det är också välkommet att det är en certifierad elektriker som gör själva installationsjobbet. Installationen är förenad med ström och risker.

Placering av energilager

Under det senaste halvåret har det blivit allt vanligare att villaägare installerar energilager, berättar Pär. Han och hans kollegor ser också över placeringen för energilager, de får inte stå för nära andra byggnader ur en brandsäkerhetssynpunkt.

– Ibland måste vi bygga brandceller i huset om det inte finns plats i ett garage eller förråd. Egentligen är de inte så brandfarliga, en elbil är värre, men än så länge finns det för lite kunskap. Vid vissa installationer krävs det dock från försäkringsbolaget att man placerar energilagret i en brandcell. Men ett energilager ska inte stå för kallt eller i minusgrader, 10–15 grader är bra.

Föranmälan viktig

Pär berättar att det finns de som har gått på en nit när det gäller energilager. man måste få godkännande på hur stort energilager man får ha och man måste ha en godkänd föranmälan till elbolaget, annars får och kan de inte ansluta hushållet.

– Det krävs att en auktoriserad elfirma skickar in en anmälan till nätbolaget. Det är sådant som vi gör och firman måste vara registrerad på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Grönt bidrag fortsatt intressant

Det gröna bidraget har skapat intresse, men också en del frågor. Reglerna för det gröna stödbidraget är inte fullt ut fastställda.

– För att få bidraget krävs det en helhetslösning med solceller också. Eller att man är företagare som installerar ett större energilager. Det finns en del frågetecken men intresset är fortfarande stort. När solen sken i går ringde många! Solceller är alltid en bra investering, avslutar Pär Möllmark.

Annons