Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil

Frakt

Vi har fri normalfrakt på samtliga varor. Särskilda båtfrakter (Exempelvis Gotland), lyftkranar, specialtransporter eller frakt ovanför Sundsvall är ej fraktfria och faktureras till kund i efterhand enligt nedan lista:

Båtfrakt av pooltak till Gotland – 7500 kr

Lossning pooltak – 6250 kr

Frakt av pooltak ovanför Sundsvall – 6250 kr

Frakt av pooltak till Umeå och ovanför – 10 000 kr

Leveranser och avbeställning

Varor från Villanytt kan leverera till hela Sverige. Leveranser sköta av våra leverantörer och samarbetspartners. Synligt skadat gods reklameras direkt skriftligt till oss inkl. fotografi. Leveransavvikelser ska alltid reklameras inom 7 dagar från leveransdatum.

Force Majeure

Villanytt anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Ångerrätt

Du som kund har rätt att ångra köpet inom 14 dagar från att du har mottagit varan. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka in namn och kontaktuppgifter till Villanytt via e-post [email protected] eller telefon 031-382 32 01 för att få en adress att skicka varan till. Lämna ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att ångra köpet.

Portot och eventuella returavgifter bekostas av dig som konsument. För att kunna ångra köpet måste originalförpackningen vara oöppnad och produkten oanvänd.

Särskilda regler kring produkter som tillverkas 

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Villanytt uppmärksammar härmed dig som kund att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel”. Exempel på detta är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål så som kundanpassade poolerpooltak, swimspa, poolvärmepumpar, cyklar och spabad. Ångerrätten gäller ej vid avtal 11 § punkt 4 som avser: ”för en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal”.

Den aktuella produkten förblir i Villanytts egendom intill dess produkten/varan betalats till fullo. Beställaren får inte förfoga över produkten/varan förrän den är fullbetald.

Garanti 

Vi lämnar 18 månaders garanti på våra spabad såvida inget annat anges i våra villkor. Produkten skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning samt att manual och skötselguide skall följas. Fel skall anmälas omedelbart efter att det upptäckts.

18 månaders garanti på all elektronik

18 månaders garanti på plast i karet

Garantin gäller ej vid frysskador och omfattar inte heller ozonator, nackkuddar, spalock, filter, belysning och ev musikanläggning.

Garantin gäller från och med det datum när spabadet är levererat och förutsätter att man följt skötselanvisningarna.

Garantin omfattar inte:

– Arbetskostnader, kranlyft, el-installation.

– Normala förslitningsdetaljer såsom axeltätningar, halogenglödlampor, packningar.

–  Skador på elektriskt material orsakade av fasbortfall, strömstötar eller på grund av åska och andra yttre orsaker.

– Skador (tex missfärgningar) orsakade av obalanserat vatten, t.ex. av felaktiga klorvärden, pH-värden eller salthalter.

– Frysskador orsakade av felaktig vinterförvaring.

– Skador orsakade av hög vattentemperatur högre än 40,00+C

Kostnader för demontering och återuppsättning av påbyggd utrustning som inte är levererad av oss och försvårar åtgärdandet av skadad detalj ersätts ej. T.ex. om badet är nedsänkt i trallen. I detta fall åligger det kund att demontera trall.

För eventuella följdskador ansvaras ej. Leverantören ansvarar inte för fel som uppstått genom köparens vårdslöshet, underlåtenhet med skötsel eller olyckshändelse.

Ersättning för kostnader som inkomstförlust, telefonsamtal, montage, tankbil eller demontering, resor etc. ingår ej.

För kostnader som drabbar leverantören genom oberättigat reklamationsanspråk debiteras köparen.

Vid godkänd garanti repareras trasig vara i första hand, om det inte är möjligt byts den ut. Köparen svarar för demontering och återuppsättning av reparerad vara. Vid godkänd garanti står leverantören för fraktkostnader.

Garanti på produkter omfattar inte

Arbetskostnader vid reklamationer

Frakt

Kranlyft och lossning

El-installation

Reklamationer där byggföretag gjort fel

Bekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi en orderbekräftelse till din e-postadress. Det är därför viktigt att du angett din riktiga e-postadress bland dina uppgifter. Spara detta mail för att underlätta eventuell kontakt med kundtjänst. Orderbekräftelsen innehåller information om leveranstidpunkt, totalpris med specificerat moms, de fullständiga (vid köptillfället aktuella) köpvillkoren och en länk till din orderstatussida där du alltid kan följa din order.

Betalning

Du kan välja mellan att betala med kort, direktbankbetalning, faktura eller delbetalning. Fakturabetalning och delbetalning är endast möjligt för boende i Sverige.

Priser

Alla priser som visas på Villanytt.se är inklusive 25 % moms.

Beställning

När du bekräftar din beställning ger du ditt samtycke till att Villanytt påbörjar fullgörandet av beställningen och blir därmed betalningsskyldig. Genom att du slutför ditt köp lämnar du som kund ditt samtycke till den leveranstid Villanytt anger i kassan. Kunder som är under 18 år måste ha målsmans tillstånd för att handla på Villanytt.se.

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Villanytt.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. Villanytt.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Om dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Villanytt att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Reklamationsvillkor

Det är lämpligt att du som kund kontrollerar din vara/varor vid när du tar emot din leverans för att kontrollera att denna är riktig och felfri. När du fått din vara och ser att den inte stämmer med den du beställde, är skadad eller annat fel ska du kontakta kundtjänst. Vid reklamation skall kund kontakta vår kundtjänst via e-post [email protected] alternativt genom vårt kontaktformulär på kontaktsidan. Uppge ordernummer och orsak till reklamationen så återkommer vi till dig inom kort med anvisningar hur du skall returnera varan. Inga produkter skall levereras direkt till Villanytt. Varor som skickas direkt till Villanytt.se returneras till avsändaren. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt reklamationsärende.

Om en vara är transportskadad skall Villanytt kontaktas inom skälig tid. Reklamation som sker inom 2 månader från köptillfället räknas alltid som skälig tid. Konsumenten har tre års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Begränsning av ångerrätten

Distansavtalslagen innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 4 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal.” Detta gäller exempelvis sådana varor som tillverkas efter beställning och därmed ej finns på lager hos våra leverantörer. Det kan exempelvis vara icke lagerförda storlekar på fönster och dörrar, specialkulörer, eller andra anpassningar på dessa produkter som gör att varan svårligen kan säljas vidare till någon annan konsument. De produkter som inte omfattas av ångerrätten är markerade som ”Tillverkningsvara” och de är även markerade i kassan för att du som konsument skall uppmärksamma undantagen innan du slutför ditt köp. Om du ändå skulle vara osäker på vilka varor som inte omfattas av ångerrätten ber vi dig kontakta kundtjänst.

När kunden bekräftar sin beställning ger kunden sitt samtycke till att Villanytt.se påbörjar fullgörandet av beställningen. Detta innebär att kunden inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt när produkter som ovan nämnda exempel har påbörjats i produktion.

Återbetalning

Vid giltigt utnyttjande av ångerrätten sker återbetalningen till kund utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra köpet. Dock betalas summan ut tidigast då varan kommit i retur eller då vi fått se bevis på att varan har återsänts (det som sker först). Vid giltig reklamation sker återbetalningen till kund utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi mottagit den reklamerade varan. Vid avhjälpande av fel eller utbyte av vara i samband med reklamation återbetalas eventuella returfraktkostnader till konsumenten senast 14 dagar efter att vi har mottagit den reklamerade varan. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Företag

I de fall som näringsidkare handlar hos Villanytt så tillämpas köplagen. Om returrätt ges enligt köplagen kan returavdrag på 15 % av varans värde tillkomma utöver kostnad för returfrakt.

Transportskadat gods

Om en vara från Villanytt skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas till Villanytt inom skälig tid från mottagandet. Det är därför viktigt att du noga granskar ditt paket när det anländer. För att styrka rätten till reklamation gentemot transportbolaget är det viktigt att du sparar det eventuellt skadade emballaget i samma skick som när paketet anlände till dig.

Produktinformation

Villanytt.se förbehåller sig rätten att justera priser, prisfel, produktinformation, produktbilder och erbjudanden utan notis. De produktbilder och informationstexter som finns tillgängliga återspeglar varan så gott det går. Observera att bilderna på webbplatsen kan skilja sig åt beroende på färginställningar i din dator.

Samtliga produkter går att använda i Sverige.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir i Villanytt’s egendom tills dess full betalning erlagts.

Tvist

Vid eventuell tvist kommer vi att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Om en tvist ej kan lösas i samförstånd med kundtjänst, så kan som kund välja att vända dig till Allmänna reklamationsnämnen (ARN) som du hittar på www.arn.se.

Du kan även välja att lämna klagomål online via EU-kommussionens plattform för medling i tvister. Denna hittar du här på https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Klagomål inlämnade via denna plattform kommer gå vidare till den nationella tvistlösningsorganet som sedan försöker lösa tvisten i kontakt med kund och säljare.

Lagval

Alla försök till bedrägerier polisanmäls och Villlanytt förbehåller sig rätten att häva köpet om detta befaras. Tvist enligt dessa villkor ska avgöras enligt svensk lag.

Frågor

Vid frågor kontakta kundtjänst via: [email protected].