Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | El/Energi 19 nov 2023

Solceller steg för steg

Det råder ett fortsatt stort intresse för solceller. Villanytt har talat med experten Erik Liljestrand på Gosol som ger sina bästa råd för att installera en solcellsanläggning med rätt kapacitet.

Solcellsresan börjar med att ta reda på hur många solceller som behövs genom att göra en bedömning av fastighetens förutsättningar. Det baseras på information om taket, solläge och väderstreck, träd och byggnader som skuggar, men även på siffror om dagens elförbrukning. Med i beräkningen är även framtida elförbrukning som för elbil eller om det finns planer att bygga pool som ska värmas upp.

– Med de digitala verktygen vi använder landar vi på en uppskattad förbrukning som stämmer med 90 – 95 procents säkerhet mot en mer noggrann inmätning efter hembesök. Vi kan rekommendera andra energibesparande åtgärder först, som tilläggsisolering, fönster- eller takbyte samt byte av uppvärmningskälla som också sänker förbrukningen, säger Erik Liljestrand som är försäljningschef på Gosol som specialiserar sig på solcellsanläggningar.

Ibland krävs bygglov

Att man är så noga från början med elförbrukning beror på att elanvändning med solceller i Sverige baseras på nettokonsumtion, det vill säga att man inte ska sälja mer el än den man förbrukar. Om man installerar en för stor solcellsanläggning som överproducerar så får man ingen skattereduktion för den överskjutande produktionen.

– Väljer man att sätta panel på taket behövs det vanligtvis inte bygglov men ibland kan det behövas om du till exempel har ett hus i ett område som är strandskyddat eller är ett kulturminne. För specialinstallationer behövs även bygglov, berättar han.

Installera solceller året om

När panelerna är på plats och det är dags att ansluta till elnätet görs en färdiganmälan. Då görs en besiktning och i vissa fall byts elmätaren ut. Det går att installera solceller året runt men takarbetet är beroende av dagsljus och att det inte är för mycket snö på taket.

–Högst tryck är det i februari till mars. Många vill tajma in att börja använda anläggningen när vårsolen kommer, men du ska ha dina solceller i 30 år så det har inte så stor betydelse när du kommer i gång första året, konstaterar Erik Liljestrand.

Han berättar att det vanligtvis brukar ta ungefär 6 – 8 veckor från start till mål. Här har han även märkt en stor skillnad jämfört med för bara fem år sedan att de flesta nätbolagen har blivit bättre och snabbare i processen att ansluta till elnätet.

Text: Karin von Scheele Pettersson

Annons