Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Lån/Försäkringar 24 maj 2021

Så skyddar du ditt fritidshus och din båt

Vi befinner oss mitt i en stor bygg- och renoveringstrend samtidigt som intresset för att köpa fritidshus och båtar ökar stadigt. Är du på gång att köpa eller renovera ett sommarhus eller en båt bör du även se över dina försäkringar och ta reda på vilka skydd de omfattas av.

Se över dina försäkringar regelbundet

Som konsument bör du se över dina försäkringar regelbundet för att säkerställa att du har det skydd du behöver. När du köper en bostad är det viktigt att teckna en försäkring i samband med tillträdet. Att ta en extra titt på de premier du redan har i samband med att du renoverar eller bygger till är också viktigt.

Det säger Madeleine Persson, vd på BSB försäkringar, som menar att försäkringsbolaget alltid behöver göra en noggrann inventering av kundens försäkringsbehov.

-När en kund ringer till oss frågar vi bland annat hur stort huset är, vilken byggnadstyp det är samt om det finns något speciellt i huset av extra värde som vi behöver känna till för att försäkringen ska täcka det behov kunden har.

Som fritidshusägare har du tillsynsskyldighet

När du renoverar höjer du också standarden på huset, och i samband med detta ska du helst kontakta ditt försäkringsbolag. Det är viktigt att se till så att försäkringen täcker såväl standarden på huset som eventuella till- och utbyggnader. Det är också så att du har ett eget ansvar som du behöver känna till.

– Äger du ett fritidshus har du så kallad tillsynsskyldighet. Det betyder att du inte kan förvänta dig att försäkringen ska gälla om du underlåter att ta hand om din egendom. Vi har haft flera försäkringstagare som under det gångna året med pandemin inte har haft möjlighet att ta sig till sitt fritidshus. I sådana lägen rekommenderar vi att man anlitar ett företag som kan hjälpa till med hustillsynen.

Förebyggande åtgärder för båtägare

Många fritidshusägare är också båtägare och Madeleine menar att det är det lika viktigt att ha god tillsyn på sin båt som på sitt fritidshus.

-Eftersom båtstölderna har ökat de senaste åren samarbetar vi med polisens båtsamverkan och larmtjänst. Även om försäkringen är väldigt viktig vill vi gärna uppmana alla båtägare därute att ha uppsikt över samt säkra sin båt.

Det är alltid bra att försöka förebygga brott och olyckor så mycket som möjligt. Det finns en hel del åtgärder att vidta för att skydda sin båt, säger Madeleine, och ger följande tips:

  • Lås båten och lås fast utombordsmotorn med godkända lås.
  • Stöldskyddsmärk båten och eventuella tillbehör.
  • Förvara båten på en trygg och stöldsäker plats efter upptagning.
  • Skriv upp kontaktuppgifterna till ditt försäkringsbolag i mobilen så är de alltid tillgängliga, många försäkringsbolag går att kontakta dygnet runt.

Text: Petra Roman / Foto: BSB Försäkringar

Annons