Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Badrum/VVS 27 jun 2022

Har du skrivit upp din närmaste rörjour?

De flesta villaägare ställs någon gång inför problem med vattenledningar, avlopp, blandare och anslutningar till disk- och tvättmaskiner. Vid vattenläckage eller stopp i avloppet så blir situationen ofta akut, och som husägare måste man genast lösa krisen. Men, handen på hjärtat, har du skrivit upp vilka lokala vvs-företag som har rörjour, och kan rycka in med kort varsel?

Vid en akut vattenläcka så ökar skaderiskerna för varje minut. I många fall tvingas villaägaren då googla efter rörmokare, bedöma vilka firmor som finns närmast, besöka deras hemsidor och undersöka vilka som erbjuder rörjour. Villanytt har testat att googla flera ortsnamn i kombination med ordet ”rörjour”. Många av företagen i träfflistan visade sig tyvärr utgå från andra orter, vilket kan bli både dyrare och tidsspillande för husägaren. Två goda exempel var uppsalasrörmokare.se och linköpingrörmokare.se, som varit förutseende och registrerat domäner som klart och tydligt säger både orten och branschen.

Lista både el- och rörjour

Villanytts råd är att skriva en lista över de lokala företag som erbjuder eljour och rörjour, och kan rycka in med kort varsel utanför arbetstid. Listan bör vara skriven på papper som fästs på insidan av en dörr eller lucka, till exempelvis städskåpet. På så vis blir den alltid tillgänglig för alla i familjen. Även för barnen, som kan vara ensamma hemma och upptäcka en växande vattenpöl i köket. Och jämfört med en digital lista så är ju en papperslista alltid tillgänglig om även el, internet och surfenheters batterier har slocknat.

Vad får man själv göra?

En annan fråga i nödsituationer är vad villaägaren själv kan, eller får, göra. De finns nämligen många felaktiga uppfattningar om vilka el- och vvs-åtgärder som en icke certifierad amatör får fixa. Ordet ”får” nämns ofta, men det är egentligen inte en fråga om att lagen sätter stopp. Det är snarare en fråga om vad din hem- och villaförsäkring villkorar för att ersätta vatten- och brandskador som uppstått eller förvärrats av dina egna ingrepp. Men försäkringsvillkoren och bygglagarna begränsar främst lekmäns installationer, och inte egna försök att begränsa skador i nödsituationer. Och även om din jourtekniker inte kan komma direkt, så kan denne alltid ge dig muntlig vägledning för att genast reducera risken för förstörelse.

Text: Redaktionen, Villanytt

Bild: Pete Linforth

Annons