Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Badrum/VVS | Byggnation 8 jun 2024

Så renar OCH återvinner du ditt enskilda avloppsvatten

Har du enskilt avlopp? Vill du ta reningen till nästa nivå och även kunna återvinna ditt avloppsvatten, så att du kan använda det till bad, bevattning eller wc? Det är fullt möjligt idag. Oscar Falkenberg på 4Evergreen berättar mer om hur.

För dig som har hus eller fritidshus med enskilt avlopp är ett system för effektiv rening en viktig del av ditt ansvar som fastighetsägare. Kommunernas krav har också blivit allt högre de senaste åren runtom i landet. Men vet du att du inte bara kan rena ditt avloppsvatten – utan även återvinna det och använda det till bland annat bevattning och wc-spolning?

Ditt eget lokala kretslopp

Idag finns inte bara tekniken som gör det möjligt utan även färdiga lösningar, skalbara från husbil eller husbåt, gård, villa eller fritidshus upp till flerfamiljshus och större verksamheter.

– Med ett system som kombinerar högeffektiv biologisk rening med mekanisk filtrering kan du själv rena ditt avloppsvatten så att det blir fritt från bakterier, virus och partiklar. Det innebär ett vatten som enligt EU:s riktlinjer är godkänt såväl som badvatten som för bevattning vid odling av frukt och grönsaker som förtärs utan uppvärmning, berättar Oscar.

Du kan alltså ta tillvara på ditt avloppsvatten och skapa ditt eget lokala kretslopp.

– De flesta av våra kunder använder sitt återvunna avloppsvatten till bevattning, men du kan också återföra det och återanvända det i ditt wc-system. Du kan då ersätta torr- eller eltoalett med vattentoalett där det annars inte varit möjligt.

Lite eller inget slam att tömma

Tekniken bakom den biologiska reningen kallas MBR, vilket står för membran-bio-reaktor, och är väl beprövad.

– Unikt för vårt system MBR Premium är den fysiska filtreringen vi lägger till, där allt vatten passerar genom filter med 0,04 mikron. Det gör att vi inte behöver extra reningssteg som till exempel UV-ljus eller tillsatta kemikalier. Vårt reningsverk är också uppkopplat för automatisk driftövervakning, vilket innebär att vi bara gör servicebesök när det verkligen behövs, säger Oscar Falkenberg.

Ett nödvändigt ont för alla med enskilt avlopp är slamtömning, som ibland måste göras flera gånger om året. Med MBR-tekniken minskar behovet – eller försvinner helt.

– Med våra reningsverk får du max ett par hundra liter överskottsslam per år för ett normalt permanent hushåll med 4-5 personer. Det motsvarar ett behov av tömning vartannat eller vart tredje år – om du inte väljer att ta hand om slammet själv. För många fritidshus blir det så lite slam att ingen tömning alls behövs, och det tror jag många är glada att slippa.

Text: Tobias Christoffersson

Annons