Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Bilar | Bäst i test | Motor 2 maj 2023

Bästa laddboxen till din elbil 2023

Sammanlagda egenskaper avgjorde

Villanytt presenterar här 2023 års stora jämförelse av laddboxar. De faktorer som haft störst påverkan på betygen är; pris, kundnöjdhet, design, kvalitet och användarvänlighet. Omdömena har dels sammanställts av Elbilsvarhuset, vars experter, användare och kunder har hjälpt till med utlåtanden om de olika laddboxarna. Även de produktrecenserande webbplatserna M3 och Bästitest har medverkat i bedömningen. Priset som anges är det pris som konsumenten betalar själv, efter att statens bidrag för grön teknik dragits av. Valet av varumärken och modeller har baserats på vilka laddboxar som elbilister främst efterfrågar, har erfarenhet av och vilka modeller som deras val oftast ställs mellan. Till Villanytts glädje noterar vi att samtliga modeller finns i Elbilsvaruhusets sortiment, där även grön-teknik-bidraget och installallation kan samordnas direkt vid köpet.

Hela jämförelsen hittar du nederst i denna artikel.

 

Laddbox självklart för elbilisterna

Låt oss titta på elbilisternas behov av laddboxar. En platsmonterad laddbox vid hemmet eller arbetsplatsen är numera en självklarhet för alla elbilsägarebilägare. Ytterst få tar längre risken att ladda sin elbil direkt i den vanliga väggkontakten. Det har visat sig vara en oförsiktighet som i flera fall har kostat havererade bilbatterier, och orsakat fel i både bilens och fastighetens elsystem. Eftersom Elsäkerhetsverket tydligt avråder från elbilsladdning utan laddbox, så är risken också stor för att bil- eller husförsäkringen inte ersätter skadorna. Allt fler väljer dessutom lastbalanserade laddboxar, som reglerar mängden el som går till laddningen beroende på hur mycket el hushållet kräver för stunden. Ofta har dessa smarta laddboxar även förmågan att känna av hur mycket fastighetens elsystem tål och anpassa laddstyrkan därefter.

 

Smidigare och billigare laddning med box

Att ladda sin elbil hemma med laddbox medger större kontroll av elpriset och laddningstillfället. De flesta modeller kan fjärrstyras via appar i mobilen, laddningen kan schemaläggas, tidsinställas och vissa mjukvaror erbjuder även automatisk anpassning efter dygnets lägsta elpris. Så den totala elkostnaden för laddningen och användandet av bilen kan påverkas mycket med en laddbox. I många hushåll med laddbox för elbilen har även förbrukningen av hushållselen sänkts. Det beror på att apparna synliggör elförbrukningen på ett pedagogiskt vis. Och det har gett familjemedlemmarna större förståelse för hur elpriser fluktuerar, och hur den egna elkonsumtionen kan påverkas.

 

2023 års jämförelse av laddboxar:

Annons