Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Lån/Försäkringar 31 jan 2020

Älgskadefondsföreningen ger medlemmar ersättning vid viltolycka

Över 170 viltolyckor sker varje dag på svenska vägar och störst andel sker på hösten och våren. Olyckorna sker då bland annat vid gryning och skymning, då djurens och människans aktiviteter sammanfaller. Man åker till och från jobbet när djuren rör sig mest och på våren i april-maj sker kalvavstötning då älgar och rådjur stöter bort fjolårskalvar/kid, vilket leder till förvirrade djur på vägarna. Under 2018 skedde 63 364 rapporterade viltolyckor och flest olyckor sker med rådjur, vildsvin och älgar.

Föreningens två huvudsyften

Det ena är att ge ekonomisk hjälp till föreningens medlemmar vid kollision med det anmälningspliktiga viltet samt ren. Det andra är att sprida kunskap och information om viltolyckor, där föreningen finns på många evenemang runt om i Sverige hela året. Då kan man få prova på att köra viltsimulator som är ett prov på att se hur man reagerar när vilt kommer upp på vägen. Föreningen anordnar även föreläsningar och utbildningar inom viltolycksprevention och trafiksäkerhet för företag och organisationer.

Anmälningsplikt enligt lag 

Man är enligt lag skyldig att anmäla viltolycka med djur som ingår i §40 Jaktförordningen. Det gäller björn, varg, järv, lo, älg, rådjur, hjort, vildsvin, utter, mufflonfår och örn. Man måste också anmäla viltolycka även om djuret har försvunnit eller till synes är oskadat. – Det är omöjligt för en förare att avgöra om djuret är skadat eller ej.

Om olyckan är framme

  • Stanna bilen där det är säkert att stanna, sätt på varningsblinkers
  • Sätt ut varningstriangel 200 meter bakom olyckan
  • Markera med viltremsa på den sidan där djuret försvann. Viltremsor kan du få från Älgskadefondsföreningen
  • Flytta döda djur från vägbanan
  • Ring 112 och anmäl olyckan, lämna en tydlig vägbeskrivning

Gå aldrig fram till rovdjur eller vildsvin. Följ inte skadat djur eller gå i djurens spår.

Tänk på din egen säkerhet!

Eftersök

När viltolyckan är polisanmäld skickas eftersöksjägare ut för att leta efter djuret. Eftersöksjägare behöver ha en bra angivelse när de ska leta efter djur med hjälp av hund. Eftersöket görs för viltets bästa så det är viktigt att du som trafikant visar försiktighet och respekt.

Medlemskap

För 150 kr per kalenderår får medlemmar ekonomisk hjälp vid kollision med anmälningspliktigt vilt. Medlemskapet är personligt och gäller för privatägda motorfordon som du står som registrerad ägare till. Det gäller även om du som medlem kör någon annan persons privata fordon och om du lånar ut ditt fordon till en privatperson. Du kan få hjälp med självrisk, reparation och bärgning. Varje år betalar Älgskadefondsföreningen ut cirka 2,5 miljoner kronor till drabbade medlemmar.

www.algen.se

TIPSRUTA 

Råd och tips till dig som färdas på vägarna.

  • Anpassa hasigheten efter väglag och sikt. Du passerar i genomsnitt ett djur var 23:e sekund som befinner sig mindre än 300 meter från bilen när du kör i 90 km/h.
  • Håll avstånd till bilen framför ifall den behöver bromsa för något vilt. 
  • Sakta ner hastigheten om eftersöksjägare eller bil med varningsblinkers står vid vägkanten. Människor eller skadat djur kan fortfarande befinna sig på vägen.

Annons