Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Dörrar 6 okt 2021

Villanytts 6 bästa tips för val av säkerhetsdörr för villa

  1. Nöj dig inte med etiketten ”säkerhetsdörr”, utan syna säkerhetsklassen.

Många av våra läsare är intresserade av villadörrar som står emot inbrott. Men ute på marknaden möter man begrepp som ”säkerhetsdörr”, ”inbrottssäker” eller ”brytsäker”. Här råder Villanytt dig att se upp, för de uttrycken är nämligen inte juridiskt definierade eller skyddade. Mindre nogräknade handlare kan alltså säga säkerhetsdörr om en relativt simpel dörr, vars motståndskraft inte alls testats för inbrott. Det kan också röra sig om en säkerhetsdörr som faktiskt har testats, men hamnat i lägsta säkerhetsklassen för att den var enkel att bryta upp.

Det är ett fåtal ackrediterade testinstitut i Europa som ansvarar för testningen av säkerhetsdörrar. Vi på Villanytt råder dig därför att inte förlita dig på interna tester som tillverkare själv utför, utan titta efter den oberoende RC-klassningen. Det gäller varje säkerhetsdörr för villa och lägenhet, såväl som för större fastigheter. Man klassificerar dörrarna efter hur de lyckas stå emot ett inbrottsförsök. Angreppen utförs enligt en fastställd form, och med bestämda hand- och elverktyg. En enkel innerdörr som kan forceras med bara sparkar, nävar och tacklingar får exempelvis bara klassningen RC1. Men, en dörr som står emot en van inbrottstjuv med bland annat kofot, mejslar, yxa, hammare och borrmaskin får klassningen RC4. På den nivån så har tjuven inte lyckats bryta sig in under ett 30-minuters försök, där tio minuter var effektiv och brutal bearbetning. Vi på Villanytt menar att en sådan säkerhetsdörr för villa, i stort sett kan betraktats som ointaglig för inbrottstjuvar. Begreppet ”säkerhetsdörr” är absolut relevant, men det är klassningen på dörren som avgör om det är rätt dörr för dig.

  1. Acceptera aldrig fel design, bara för att säkerhetsdörren har rätt säkerhetsklass.

När somliga hör orden ”säkerhetsdörr”, ”inbrottssäker dörr” eller ”brytskyddad dörr” så tänker de på industriella dörrar som kanske har bepansrats med durkplåt, och låses med klumpiga reglar och bommar. Men en säkerhetsdörr för villafastigheter kan vara en elegant dörr av stilfull ek, med en hemtrevligt inramad glasruta. Ändå kan det vara en lika inbrottssäker dörr som en anskrämlig helplåtsdörr. Och utseendet är verkligen värt att försvara, eftersom det har stor betydelse för både marknadsvärdet och trivseln. Dörren spelar där en nyckelroll för husets intryck och bör allra minst upprätthålla husets stil, men ännu hellre förhöja stilen. Tyvärr så är urvalet av design bland säkerhetsdörrar skralt i katalogerna. Därför väljer somliga villaägare att kompromissa, och acceptera en standardmodell som stilmässigt sänker huset, bara för att få den önskade säkerhetsklassen. Det här avråder Villanytt från och föreslår i stället att man beställer en säkerhetsdörr för villa i önskad RC-klass, som designas och anpassas för just ditt hus.

Anpassad design av en säkerhetsdörr för villa låter kanske dyrt? Men den önskade designen gäller bara utsidan, och man kan fritt välja vilken av tillverkarens inre dörrkonstruktioner man vill ha. På så vis kan priset för en unikt formgiven säkerhetsdörr för villan bli rimligare. I synnerhet om man räknar in värdet som den optimala dörrstilen tillför villan. Efter en snabb sökning hittar Villanytt åtminstone en leverantör som erbjuder detta, Yoursafety, och kanske finns det fler. Och även om du saknar talangen för att själv designa din säkerhetsdörr, så kan det räcka med att visa upp bilder på dörrstilar som tillverkaren kan ta fram förslag utifrån.

 

  1. Syna värme- och ljudisoleringen i din säkerhetsdörr

När du ska välja en inbrottsskyddad säkerhetsdörr för villa så ska du självklart ställa minst lika stora isoleringskrav, som på en vanlig villadörr. Så kontrollera dörrens U-värde. Möjligheten att hindra en onödig värmeförlust motiverar absolut en liten extra investering, och blir lönsam mycket snabbt. Har du dessutom högljudd trafik, industrier, lekplatser eller ofta skällande hundar i omgivningen så ska du inte tveka att välja en välisolerad säkerhetsdörr för villan. Polystyren är ett utmärkt isoleringsmaterial, som minskar både oljud och kostsamma värmeförluster effektivt, förutsatt att isoleringen sammanlagt är minst är 2 centimeter tjock.

Söker man en extremt värmeisolerad säkerhetsdörr, så finns det faktiskt tillverkare som erbjuder så lågt U-värde som 0,78. Ett exempel på en sådan säkerhetsdörr är Termo plus, från Yoursafety, som man kan få designad efter önskemål. Klimatskyddet fungerar även omvänt. Det vill säga att om du använder luftkonditionering inomhus på sommaren, så hindras den dyrbara kylan att läcka ut genom en dåligt isolerad dörr.

 

  1. Välj äkta ”skyddsglas” som testats ihop med säkerhetsdörren.

Tänk på att hela säkerhetsdörren ska vara motståndskraftig mot inbrott, vilket innebär att även en eventuell glasruta ska vara urstark. Glasrutor i dörrar är visserligen charmerande, men kan även attrahera inbrottstjuvar. Så fråga dig först om ett fönster verkligen är nödvändigt i din säkerhetsdörr, eftersom glasrutan troligen blir den del som inbrottstjuven först ger sig på. Men, det kan absolut vara motiverat att välja en säkerhetsdörr med glasruta av estetiska skäl, eller för att få in dagsljuset. Det gäller bara att syna säkerhetsdörrens RC-klassning, eftersom inbrottstesterna genomförs på hela konstruktionen, med eventuell glasruta inräknad. Det betyder att en säkerhetsdörr med hög säkerhetsklass, som RC4, uppfyller de högsta kraven även med glasrutan. Och förutsättningen är då att rutan är gjort av ett äkta skyddsglas eller säkerhetsglas. Det är naturligtvis är något helt annat än vad som vanligen kallas ”säkerhetsglas”, i exempelvis uterum och växthus.

Skyddsglas testas också enligt en vedertagen klassificering, och i en säkerhetsdörr bör du inte nöja dig med lägre klass än PB4. Glas av den klassen står sig extremt bra emot slag och hugg med verktyg, tillräckligt länge för att tjuven i stället ska rikta sitt våld mot ett annat ställe. Och även om ett litet hål skulle uppstå efter hårt arbete, så medger rutans storlek eller placering i en RC4-dörr inte att tjuven kan klättra in där. Dessutom, om en hand skulle lyckas pressa sig in, så har säkerhetsdörren lösningar som hindrar handen från att kunna öppna låset från insidan. En annan fördel med att välja PB4-klassat skyddsglas är att det dessutom har bra värmeisolering.

 

  1. Säkerhetsdörren ska låsas och hållas med minst sju stålreglar, i tre riktningar.

I en vanlig ytterdörr sker låsningen med en enda låsregel, som skjuts ut från låskistan in i ett plåtbleck, i en träkarm. Och även om extra lås har eftermonterats så blir det inte en säkerhetsdörr. För vanligen så går även extralåsets regel in i samma del av karmen, som vanligen är ganska klen. Det innebär att om inbrottstjuven hamrar in en kil mellan träkarmen och trädörren, så vidgas dörrspringan så mycket att en kofot kan bryta upp dörren. Därför rekommenderar Villanytt att man väljer en säkerhetsdörr med minst sju reglar eller utskjutande stålstänger.

Dessa ska inte bara gå in i säkerhetskarmens sidostycke, utan även gå in i över- och understycket. Tillsammans med gångjärnen får då säkerhetsdörren minst tio eller fler låspunkter. Många villaägare som uppmärksammar den här avgörande skillnaden, mellan låsreglar i en enda riktning jämfört med tre riktningar, väljer då hellre en RC4-klassad dörr.

 

  1. Satsa på en RC4-klassad säkerhetsdörr i stället för RC3. Dubbla säkerheten för liten prisskillnad.

Villanytt har tittat runt en del på den svenska marknaden och tyvärr funnit att man ofta säljer en säkerhetsdörr för villa, som bara har klassningen RC3. Det innebär alltså att den dörren bara kan stå emot en inbrottstjuv i fem minuters effektiv bearbetning, under ett tjugo minuters test. Och detta utan att ens använda såg, yxa eller borrmaskin. Men det är ju tyvärr högst troligt att tjuven använder sig av just de verktygen, och därmed forcerar RC3-dörren på bara halva tiden. Villanytts råd är därför att i stället välja en RC4-klassad säkerhetsdörr för villa, som står emot dubbelt så långt effektivt angrepp, med många fler än de nyss nämnda verktygen och maskinerna.

 

Text: Tom Swales, Villanytt

Annons