Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Arkitektur | Byggnation 13 maj 2023

Villanytt förklarar:Fördelarna med ett prefabricerat hus

När ett hus prefabriceras i en fabrik, så kan exempelvis fukt, väderlek och hela produktionen kontrolleras. Uppförandet på tomten går också snabbare, jämfört med att bygga husets alla delar på plats. Här tittar vi på flera fördelar och förklarar metoden, med experthjälp från hustillverkaren Västkuststugan.

Med prefabricering menas att huset byggs upp av färdiga storblock, eller i vissa fall hela moduler. Blocken och modulerna byggs i fabrik på produktionslinjer och transporteras sedan till byggplatsen för att monteras ihop till ”prefabhus”, som många säger. Husen kan tillverkas i olika material och med olika tekniker men det vanligaste är att de tillverkas med en stomme av trä. Vi ber Västkuststugans representant förklara processen:

-Vi tillverkar husen i storblockselement, med fönstren och dörrarna monterade i elementen. Även takstolarna, bjälkarna och de andra delarna prefabriceras inne i vår produktionsanläggning. Eftersom delarna har tillverkats inomhus så minimeras risken för fukt, till nästan obefintlig. När alla delar är klara så transporteras de till byggplatsen, och där lyfts de färdiga elementen på plats med hjälp av en kranbil. Monteringen går snabbt och huset blir oftast tätt på bara en dag.

Fördelarna med prefabricering

De främsta fördelarna med prefabricerade trähus är just att de tillverkas i fabriken under kontrollerade former.

-Ja, det säkerställer hög kvalitet, bra arbetsmiljö, minskat avfall och i de allra flesta fallen också lägre kostnader.

Att prefabricering blir billigare beror dels på att huset kan färdigställas på tomten så mycket snabbare. Oftast tar det bara en till två dagar för att få upp huset i ett tätt och väder-säkrat skick. Arbetet i en produktionsanläggning är dessutom optimerad för att gå effektivt, med utarbetade rutiner, arbetsflöden, kontroller och hjälptekniska förutsättningar som inte är möjliga ute på en öppen tomt.

Fler skäl till lägre kostnad

En prisfördel kommer också av att vädret aldrig förhindrar planeringen och arbetsprocessen i fabriken. Dessutom är energikostnaderna, för exempelvis uppvärmning, lägre i en inomhusanläggning jämfört med ett utomhusbygge. Ett ytterligare skäl till att man kan sänka kostnaderna beror på att man enklare kan beräkna den exakta virkesåtgången. Det blir därmed mindre spillvirke och det betyder minskade kostnader, transporter, miljöpåverkan och minder slöseri med naturresurser.

-Med prefabricering får man även stor flexibilitet på utformningen av huset och det är en av våra stora fördelar, tillägger Västkuststugans representant.

Text: Tom Swales

Annons