Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Livsstil 26 apr 2024

Växelodling i köksträdgården

För att få ut så mycket som möjligt av din köksträdgård finns det några knep som du inte bör missa. På Ängås trädgård odlar man med växtföljd och låter även människor hitta lugnet och arbetsträna i den vackra miljön.

Ängås trädgård är en bondgård med anor från 1600 talet. Här finns många gamla fruktträd och ett parkliknande område med kastanje- och lönnträd. Odlingarna omfattar drygt 200 kvm och två växthus. Odlingarna skiljer sig från år till år men består av basgrönsaker som potatis, morötter, lök, kål och sallad. I de två växthusen odlar man bland annat tomater och gurka.

I och med att odlingarna är kravcertifierade så tillämpar man växelodling här. Växtföljd, eller växelbruk är andra ord för samma sak.

Anne Pukari är trädgårdsmästare på Ängås:

– Växelodling innebär att man roterar grödor i köksträdgården så att en och samma grönsak inte kommer att växa på samma plats år från år, förklarar hon. När samma växtslag odlas på samma plats under flera år uppstår det som brukar kallas jordtrötthet, samtidigt som skadegörare och sjukdomar som är växtspecifika växer till i jorden.

Fem växtgrupper ska roteras

Anne berättar att vissa grönsaker är det inte så noga med, medan andra kan ge problem i jorden om de odlas år ut och år in på samma plats.

– Olika slags sporer och bakterier som lockas till en viss typ av grönsak, kan få fäste i jorden och kan bli svåra att få bukt med. Följden blir sämre odlingsresultat och svagare och sämre utvecklade växter.

Det gäller framför allt fem olika grupper av huvudgrödor: kålväxter, lökväxter, potatisväxter rotfrukter och baljväxter. De fyra första påverkar jorden negativt på lite olika sätt och bör roteras för att minska påfrestningen på jorden.

Baljväxter bör också roteras, men av motsatt anledning.  Bönor och ärter bidrar positivt till jordmånen genom att fånga upp kväve ur luften som de transporterar ner i backen. Kväve är ett viktigt näringsämne, och baljväxterna gödslar jorden bara genom att växa.

Ytterligare en fördel med växelbruk är att olika växter bearbetar jorden på olika sätt. Några har djupgående rötter medan andra är ytliga, vilket gör att de gräver och luckrar upp jorden på olika nivåer.

En växtcykel på fem år är lämpligt, då får varje växtplats ta del av alla växtgruppernas olika utmaningar och egenskaper.

På Ängås har man sju areor där man flyttar runt grödorna.

–Om potatis har varit på area 1 så ska den odlas på area 2 nästa säsong och så vidare, förklarar Anne.  En av areorna måste också vara gröngödsling varje år. Det betyder att vi odlar växter som dels bidrar till att göra nytta under tillväxten, och sedan slås och myllas ner i jorden igen på samma plats och gödslar på så sätt jorden.

– Tänk också på att växter behöver luft så sätt inte plantorna för tätt inpå varandra. Ett annat bra tips är att fotografera och ta anteckningar under hela processen så att du minns vad som är planterat, och kan samla på dig kunskap och erfarenheter som kan vara bra inför nästa år.

Trädgårdsarbete är positivt för hälsan

Mycket av det man odlar förädlas och används i det sommaröppna caféet som finns i trädgården.

– Vi gör gör sylt, saft, chutney, gelé och olika sorters smaksatta salter. En del av grönsakerna säljs också som de är i caféet.

Ängås trädgård är en del av kooperativet Vägen ut! och man här tar emot människor med funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa för arbetsträning.

– Trädgårdsarbete är konstaterat helande för människan. Att vara involverad i hela processen av odling, från sådden till skörden och förädlingen i en fridfull miljö kan vara helande på många plan.

Så även om du inte odlar för grönsakernas skull, så är din egen hälsa en utomordentlig anledning till att sätta spaden i marken till våren.

Annons