Hög produktkvalitet Hög produktkvalitet
Snabba leveranser Snabba leveranser
Fri frakt på allt Fri frakt på allt
Badrum/VVS 23 mar 2022

Var förberedd när rören krånglar

Som villaägare bör man vara beredd på att någon gång ställas inför problem med vattenledningar, avlopp och vattenläckage. Ändå är det just när olyckan uppstår som många inser att de inte har avloppsrensare, dräneringspump eller telefonnummer till den lokala rör-jouren. Villanytt tipsar här om de små förberedelserna som villaägare alltid bör ha.

Det är extremt uppstressande att plötsligt få stopp i avloppsrören, läckande rörkopplingar eller vatten som flödar ut på golvet. I paniken och stridens hetta tänker man inte alltid glasklart, och glömmer lätt var utrustning och nödnummer finns. Men, med små förberedelser kan man ganska enkelt åtgärda det mesta, eller åtminstone begränsa risken för skador i väntan på en VVS-tekniker. Tyvärr har man sällan lust att tänka på förberedelser så länge huset fungerar utmärkt, men om alla i hushållet lägger tjugo minuter på detta just nu, så blir det guld värt när olyckan kommer.

Jourteknikernas telefonnummer på en lapp

Googla fram telefonnumret till era tre närmaste rörmokare som erbjuder jourtjänst. Kontrollera att det är deras jour-nummer och skriv dessa nummer på en akut-lapp, där du även har listat dina tre närmaste jour-elektriker och bilverkstäder. Det finns flera olika jour-grupper som rörmokare kan ansluta sig till, och respektive grupp har sitt centrala telefonnummer och sin hemsida. De flesta vvs-företag som erbjuder jourtjänst har även eget direktnummer. Ett exempel på det är vvs-jouren i Stockholm, med telefonnumret 08-446 812 13, som står till alla dagar, dygnet runt. Liknande jour-tjänster finns på nästan alla orter i Sverige.

Papperslapp tryggare än digital fil

Att ha telefonnumren på en papperslista är alltid bäst, eftersom lappen är lättplacerad, helt oberoende av en någon digital lagringsenhet och kan läsas även efter några dagars strömavbrott. Tejpa upp den i ögonhöjd på insidan av städskåpets dörr, eller liknande plats och se till att alla i familjen känner till detta. Gjorde du det här redan förra året, så ringer du nu alla nummer och kontrollerar att de är aktuella.

Dräneringspump om du har källare

Om du har en källarvåning så bör du ha en dräneringspump som kan pumpa ut vatten vid eventuell översvämning. Översvämningar kan orsakas av läckande rör eller bristande anslutningar till din disk- eller tvättmaskin. För att kunna pumpa ut vatten med dräneringspump, så behöver du säkerställa att du har elkabel som kan nå ett högre placerat eluttag, från att pumpen placerats på källargolvets lägsta plats. För att vattnet ska kunna pumpas ut behöver du även pumpslang som kan leda vattnet utomhus, helst till en dagvattenbrunn eller åtminstone till avloppet nedanför husets stuprör. Det räcker alltså inte med slang som kan pumpa vattnet till badkaret eller diskhon, eftersom olyckan kan ha samband med stopp i husets interna avloppssystem. Att bara äga den här utrustningen är föga värt, om inte alla i familjen vet var den alltid finns och hur den används.

Avloppsrensare

Ett stopp i handfatets eller diskhons avlopp kan enkelt åtgärdas. Om vattnet inte rinner ut ur diskhon eller handfatet, så kan det räcka med några pumpande drag med avloppsrensare av sugkopps-typ. En sådan är billig, tar liten plats och bör ha sin bestämda placering. Om det inte hjälper så placerar du en hink under vattenlåset, öppna detta och pilla ut skräpet. Det är aldrig någon trevlig syssla, men det går oftast fort och är gratis. Stopp i golvbrunnar, i badrum och tvättstugor, är ännu enklare att rensa genom att bara lyfta bort gallret och pilla ut smutsen. Vissa modeller av golvbrunnar har ytterligare en del som kan lyftas bort, för bättre rengöring. Om duschslangen når fram till avloppet så kan man avsluta med att skruva av duschen och rikta slangen ned i avloppen, och spola kraftigt.

Som villaägare bör man även ha en roterande rensvajer, för att åtgärda stopp som uppstått längre in i rören, bortom vattenlåsen. Testa den gärna nu när rören är öppna, så jobbar du med bättre känsla och hantering, när ett hinder ska avlägsnas. Däremot så avråder vi från att använda kemiska medel, som exempelvis soda, för att rensa avloppen.

Ventiler för att stänga av vattnet lokalt

Den sista förberedelsen, som kommer att vara guld värd även om du anlitar en vvs-tekniker, är att kontrollera var du kan stänga av dina vattenledningar. Idag rekommenderas att man har en avstängningsventil för varje rum där vatten används. På så sätt kan man stänga av vattnet i ett badrum, men ändå använda köket, andra wc-rum, grovkök och badrum. Har man däremot endast en central avstängningsventil, så blir husets alla vattenmöjligheter och toaletter obrukbara, trots att vattnet bara behövde stängas av på ett enda ställe. Så Villanytt rekommenderar att du låter installera flera lokala ventiler för vattenledningarna. Det kommer att hjälpa både dig och vvs-teknikern, inte bara vid akuta ärenden utan varje gång en ny blandare, tvättmaskin, diskmaskin eller toalettstol ska installeras.

Text: Tom Swales, Villanytt

Annons