Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Pool/Spabad 4 aug 2022

Välj bästa poolen för dig

En pool är en långsiktig investering för dig som vill satsa på livskvalitet för hela familjen. Det är ett tillskott i din trädgård eller på din tomt som resulterar i allt från mer lek och träning till avslappning och semesterkänsla hemma.

Om du precis som många andra drömmer om en pool, men inte vet hur du ska tänka eller välja bland alla varianter på marknaden kan du här få hjälp. Nedan beskriver vi de vanligaste pooltyperna i syfte att ge dig den information du behöver för att få dina önskemål uppfyllda.

Thermopool

En robust konstruktion för privata pooler är thermopool. Här har du en förhållandevis billig pool vid inköp men som kräver desto mer arbete. Denna pooltyp är oerhört stark och välisolerad samt har en hög hållfasthet och lång livslängd.

Flexibel, energisparande och miljövänlig

Namnet är passande på thermopoolen eftersom hela poolen fungerar som en enda stor termos. Det gör den tack vare frigolitens isolerande förmåga, vilket resulterar i att den här pooltypen även är mycket energieffektiv. Energieffektiviteten gör i sin tur att uppvärmningskostnader blir betydligt lägre än för enklare konstruktioner till pooler.

Dessutom byggs den här poolen i ett miljövänligt material som går att återvinna. Dess väggar består av extruderad cellplast (frigolit), vilket är ett fuktresistent material som är fritt från bakterietillväxt.

Hållbar konstruktion

Faktum är att thermopoolen både är den starkaste och mest hållbara konstruktionen på marknaden idag. Poolen har en helt självbärande konstruktion och du kan även gjuta en betongplatta. Den består av block av polystyren som fylls med betong, vilket sedan utgör poolens stomme.

Eftersom poolen till stor del är konstruerad av betong, som håller i minst 50-100 år, beräknas thermopoolens livslängd vara lika beständig som ett hus gjort av betong.

Montering

Väljer du en thermopool bygger du poolen på plats. Kostnad för material är därför oftast billigare än övriga pooltyper. Ska du montera poolen själv är det dock viktigt att du har ordentliga byggkunskaper. Många gånger kostar denna pooltyp lika mycket som andra varianter som du köper som ”hel balja”, om du räknar in arbetskostnader.

Totalt tar din montering ungefär sex till tio veckor, där grävning, underlag, dränering samt gjutning av bottenplatta pågår under cirka en vecka. Bottenplattan, som du också dränerar, kan du även förse med ett isolerskikt undertill för att förhindra att värmen försvinner via marken.

Sedan tar själva poolen några dagar att bygga upp, vilket ofta innebär att du sätter thermoblocken på plats, armerar mellan blocken och därefter fyller med betong. Efter det måste betongen härda. Den processen tar cirka fyra veckor till. Thermopoolen har alltså en dubbelsidig isolering som ser till att värmen stannar kvar i poolen på ett mycket effektivt sätt.

Efter fyra veckor av härdning beklär du bassängen invändigt med en poolliner av valfri färg som sätter den sista touchen. Linern utgör poolens ytskikt och är det som ger färg till poolvattnet.

Våra mest sålda storlekar av Thermopooler just nu är dessa två:

 • 20%

  Thermopool Premium med pooltak, 7 x 3,5 x 1,5 m

  20%
  239 000 kr Välj alternativ
 • 25%

  Thermopool Premium med pooltak, 8 x 4 x 1,5 m

  ,
  25%
  268 100 kr Välj alternativ

Viktigt med rätt byggkunskaper

Det är av yttersta vikt att du har de kunskaper som processen kräver för att montera och bygga poolen på ett korrekt sätt. Det finns nämligen ett flertal moment som kan gå fel, och små misstag kan innebära stora extra omkostnader för dig.

När ska jag överväga en thermopool?

Thermopool är utmärkt för sluttande tomter eftersom du kan montera den på svåråtkomliga platser och ovan mark. Du har även möjlighet att placera den antingen helt eller delvis nedgrävd. Om du har en sutterängtomt eller en oregelbunden bergstomt kan thermopool vara något för dig eftersom det är den optimala lösningen för dessa förhållanden.

PP-pool – Thermoplast

Med PP-pooler får du den senaste teknologin för privata och kommersiella pooler. Denna pooltyp består av det miljövänliga materialet polypropylen, vilket är ett material som tillhör gruppen termoplast. Ett annat namn på PP-poolen är därför thermoplastpool.

Polypropen är godkänt för att använda i dricksvattenbehållare och det är ett homogent och hållfast material. Av den anledningen kommer du inte att behöva oroa dig för att skrapmärken eller böldpest/osmos ska påverka din pools livslängd. Materialet möjliggör också tillverkning av speciella sittbänkar, olika former av trappor samt overflow-system.

Hel balja – snabb installation

PP-pooler levereras till dig som en hel balja, vilket betyder att poolen redan är konstruerad när den anländer till platsen. Installationen går till på så sätt att installatörerna gräver ett hål på tomten där du vill placera bassängen, varefter de sätter fiberduk, dränering och bärlager. Sedan placerar de bottenisolering och till sist själva poolen.

När installatörerna har lyft ner hela baljan i hålet kan de koppla in den och så fort du har tagit av skyddsfolien kan du börja fylla på med vatten. PP-poolens installationstid är normal sett ungefär en vecka. Det kan dock ta längre tid om poolplatsens underlag består av sand eller högt grundvatten, eftersom installatörerna då även behöver gjuta en bottenplatta.

Konstruktion

Denna poolvariant fyller du med torrbruk på sidorna samtidigt som du fyller på med poolvatten. Tillsammans med vattnet bildar sedan torrbruket betong vilket gör konstruktionen till en betongpool.

Pooler bestående av både polypropen och betong ger dig det bästa av två världar. De har lång hållbarhet och tål högre temperaturer. Dessutom slipper du risk för röta.

Temperatur och PP-pool

PP-poolen tål temperaturer över 33 grader, vilket många användare uppskattar. Eftersom polypropen är en isolerande plast, som dessutom bekläs med isolering, skapas en maximal isoleringseffekt vilket är tacksamt när poolen tål dessa höga temperaturer.

I många äldre poolkonstruktioner är trapporna underbyggda, och det betyder att de är fyllda med cement undertill. Underbyggda trappor skapar dock många gånger problem vid byggnation och montering. Av den anledningen är din PP-pools trappa istället inbyggd, och som alternativ till cement är den fylld med vatten.

Glasfiberpool – kompositpool

I Sverige har glasfiberpooler under lång tid varit ett mycket populärt alternativ för poolköpare. Framför allt har dessa pooler skapat ett starkt intresse hos barnfamiljer eftersom de har mjuka linjer och ett glittrande material. En annan benämning för glasfiberpool är kompositpool.

Konstruktion

Något som är värt att ha i åtanke är att det finns ett stort antal tillverkare av glasfiberpooler, vilket innebär att kvaliteten och därmed även livslängden kan variera markant mellan olika tillverkare.

Eftersom glasfiber är ett hälsofarligt material tillverkas dessa pooler i noga kontrollerade fabriker. Materialet kräver en hög säkerhet vid produktion, och de som arbetar med tillverkningen bär därför bland annat skyddsmask och skyddshandskar för att inte få in glasfiberpartiklar i kroppen.

Glasfiberpooler gjuter tillverkarna i ett stycke utan svetsning och skarvar, och består av flera olika genomtänkta lager av diverse material. Vissa lager isolerar, andra förstärker, tätar och utgör poolens snygga finish. Denna typ av konstruktion resulterar i en mycket stabil produkt som klarar stora fysiska påfrestningar.

De olika lagren som poolskalet består av är ofta en gelcoat som ger poolen dess färg, någon form av vattenbarriär i form av epoxi eller vinylester och något material som ger poolen dess hållfasthet. Det sistnämnda materialet kallas för ”kärna”, och dess uppgift är att skydda poolen mot sprickor och att ge elasticitet.

Montering

Denna pooltyp är lätt att montera eftersom de levereras i ett enda stycke, i så kallad hel balja. Den är generellt sett så pass effektiv att få på plats att det bara tar cirka 3-4 dagar från start tills dess att din pool är färdigmonterad och badklar.

Livslängd och hållbarhet

Som tidigare nämnts kan kvaliteten skilja sig enormt tillverkare emellan. Därför kan en billig glasfiberpool som innehåller polyester ha en livslängd på 4-5 år, medan en dyrare kan hålla i upp till 25 år innan problem uppstår.

De vanligaste problemen som drabbar dessa pooltyper så småningom är böldpest/osmos, vilket innebär att sprickor uppstår av att vatten tränger igenom de olika skikten i poolen. Detta bildar iskristaller som expanderar när det är vintersäsong och minusgrader, och spricker eller som möglar på sommaren.

Andra fördelar

Glasfiberpooler har hård yta vilket gör det lätt för dig att hålla rent. Dessutom är underhållskostnaderna låga. Ytterligare en fördel är att de ofta har integrerade trapplösningar samt generösa sittytor.

Thermopool eller PP-pool

Den viktigaste skillnaden i den här jämförelsen är att PP-poolen levereras i hel balja medan thermopoolen monteras och byggs på plats. Är du inte själv i byggbranschen med korrekt byggerfarenhet bör du lämna över installationen av thermopoolen till någon som har det eller välja en annan pooldesign.

Thermopoolen är alltså billigare vid inköp men tar längre tid att bygga vilket medför högre installationskostnader. I slutänden kostar de två poolvarianterna därför ungefär lika mycket.

Thermopoolens stora fördelar i jämförelse med PP-poolen är att den möjliggör placering och bygge på mer svåråtkomliga platser, samt att större frihet finns när det gäller att välja storlek och form.

PP-pool eller glasfiberpool

Det är extra viktigt att du prioriterar bra markarbete i samband med PP-pool eftersom du behöver gjuta en platta under poolen. Vid billigare glasfiberpooler kan du också behöva gjuta så tänk på att köpa en glasfiberpool som tål marktrycket om du vill undvika att gjuta.

Vad utmärker PP-poolen i jämförelse?

Den största fördelen PP-poolen har i jämförelse med glasfibervarianten är att det inte kan bildas osmos/böldpest i den vilket det kan göra i billiga glasfiberpooler innehållande polyester. PP-poolen är dessutom gjord av ett miljövänligt ämne, medan glasfiberpoolen är gjord av ett, under tillverkningsprocessen, hälsoskadligt material.

Ytterligare något som utmärker PP-poolen är att den har raka hopsvetsade trappor och raka väggar med svetsade skarvar. Det skapar större volym men ökar risken för sprickor vid isättning.

Eftersom varje sida är hopsvetsad ökar också sannolikheten för sprickbildning och läckage om marken rör på sig. Detta ställer höga krav på markarbetet och bottenplattan. Med PP-poolen finns även en liten risk för att bassängen blir något blekt av solen och av klor, vilket lämnar märken som inte går att få bort.

Vad utmärker glasfiberpoolen i jämförelse?

Den stora fördelen med glasfiberpoolen är att den gjuts i ett enda stycke, helt utan svetsning och skarvar. Det gör poolen mer robust. Materialet är även uppbyggt av flera lager vilket resulterar i en mer stabil och slitstark konstruktion av poolskalet.

Både billiga glasfiberpooler och pooler i mellanklassen innehåller polyester, som sakta men säkert kommer att släppa ut vatten och så småningom orsaka osmos i din pool.

Glasfiberpool eller thermopool

Det finns tre stora skillnader mellan dessa pooltyper. Den första skillnaden är att du inte är begränsad av din tomt med en thermopool vilket du är om du köper en pool tillverkad i glasfiber. Thermopoolens betongplatta kan du gjuta i den mest ojämna terrängen, vilket innebär att tomtens utseende inte behöver påverka din dröm om en pool.

Den andra skillnaden gäller leverans och montering, då glasfiberpoolen levereras i ett stycke medan thermopoolen byggs på plats. Därav tar även den sistnämnda betydligt längre tid att få på plats. Uppemot tio veckor i jämförelse med glasfiberpoolens tre till fyra dagar.

Det sista som skiljer dessa varianter åt markant är den beräknade hållbarheten. Thermopoolens 50-100 år utmärker sig om vi jämför med glasfiberpoolens 4-25 år.

Sammanfattning

Vi avslutar denna guide med några sista tips till ditt poolbygge och en kort sammanfattning vad du får vid olika val av pool. Glöm inte heller att du skaffar en pool för att du och dina nära och kära ska kunna njuta av den. Satsa därför på att köpa en poolform som matchar era behov, önskemål, stilen på huset och som samspelar med tomten.

Ett tips är att bygga din pool under hösten, för att utnyttja tiden och vädret på bästa möjliga sätt. Det är även en investering att köpa tillbehör som ökar poolens kvalitet och hållbarhet samt drar ner på underhållskostnaderna i längden.

Välj thermopool om du:

 • Vill ha din pool på en svåråtkomlig plats.
 • Önskar en annan form på poolen än en traditionell.
 • Vill spara pengar och har relevant byggerfarenhet.
 • Inte har något emot att processen tar 6-10 veckor.
 • Vill ha en robust pool med lång hållbarhet.
 • Önskar lägre uppvärmningskostnader.

Välj PP-pool om du:

 • Vill ha ett poolskal till lägre kostnad. (Gjutning och större markarbete som eventuellt tillkommer kan resultera i en högre slutsumma).
 • Prioriterar att undvika risken för böldpest/osmos i din pool och dess medföljande kostnader.
 • Vill göra ett miljövänligt och hållbart val.
 • Inte har något emot en liten risk för blekning av sol och klor.

Välj glasfiberpool om du:

 • Vill ha en stabil konstruktion av poolskalet.
 • Prioriterar att undvika gjutning. (Gäller dock inte de billigare alternativen)
 • Inte vill att din pool ska blekas av solen eller klor.
 • Vill ha fler färgval.
 • Önskar ha en säkerhetskant runt poolen eller snyggare trappor utan kanter.

Vill du veta mer om alla stegen i en pools förverkligande? Besök då sidan ””Bygga pool steg för steg” av Adam Kasmo på KonceptMark.se

Våra mest sålda storlekar av Thermopooler just nu är dessa två:

 • 20%

  Thermopool Premium med pooltak, 7 x 3,5 x 1,5 m

  20%
  239 000 kr Välj alternativ
 • 25%

  Thermopool Premium med pooltak, 8 x 4 x 1,5 m

  ,
  25%
  268 100 kr Välj alternativ

Se hela vårt sortiment av pooler genom att klicka här.

Frågor kring bygglov av pool? Klicka då här.

Annons