Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Ekonomi 3 okt 2023

Vad är en konkurs och finns det alternativ?

En konkurs är en juridisk process där ett företag avvecklas för att det inte kan betala sina skulder och eventuella löner. Under konkursen säljs företagets tillgångar för att betala skulderna. Men det kan finnas en annan väg. Rekonstruktion av företaget kan vara en lösning om man vill undvika att företaget går i konkurs. Det här kan vara bra att veta både som konsument, anställd och företagare. I synnerhet om det konkurshotade företaget är skyldig dig pengar.

 

Både företag och fysiska personer kan försättas i konkurs. Ägare, fordringsägare och även anställda kan begära att ett företag försätts i konkurs, men hur det hela ska gå till regleras av Konkurslagen. I Sverige är det tingsrätten som beslutar om konkurs och utnämner en eller flera konkursförvaltare, som oftast är advokater. Konkursförvaltaren har då ansvar för att upprätta en förteckning över företagets tillgångar och skulder och se till att egendomarna, det vill säga konkursboet, säljs.

 

Företag kan avvecklas men inte personer

Det finns en viktig skillnad mellan en persons och ett företags konkurs: När en företagskonkurs avslutas, så upphör företaget att existera och kan inte längre bli ansvarigt för att betala skulder. Men en privatperson kan däremot fortsättningsvis vara ansvarig för betalningar efter att en konkurs. Skillnaden beror på att en person inte kan avvecklas, som ett företag.

 

Det finns ett alternativ till konkurs

Lagen om företagsrekonstruktion erbjuder företag en möjlighet att undvika en ödesdiger konkurs, när det kämpar med svårigheter. Genom en rekonstruktion kan företaget få en möjlighet till en nystart. Exempelvis vid en likviditetskris, där det fortfarande finns möjlighet att driva företaget vidare, kan en rekonstruktion vara ett alternativ som gör det möjligt att undvika en konkurs. Rekonstruktionen ger företaget en andra chans att fortsätta sin verksamhet, om fordringsägarna är villiga att ge företaget den möjligheten. Som skuldägare får man då fråga sig ”är det mer värt att fortsatta kunna göra affärer med det konkurshotade företaget, eller är det bättre att försöka få ut de sista värdena genom konkurs och försäljning av egendomar?”. Det kan alltså vara värdefullt för både det skuldsatta och de skuldägande parterna att föredra en rekonstruktion.

 

Rekonstruktion bör inledas tidigt

Det är klokt att inleda en rekonstruktionsprocess i ett tidigt skede, så snart ett företag stöter på betalningssvårigheter. För om krisen fördjupas och blir alltför omfattande finns nämligen risken att möjligheterna till rekonstruktion går helt förlorade. Rekonstruktionsprocessen liknar i många avseenden en konkurs och inleds i tingsrätten. Men det krävs att företagets ägare begär en rekonstruktion, och att fordringsägarna inte protesterar och att tingsrätten bedömer att förutsättningarna finns. Då utser Tingsrätten en rekonstruktör och ger företaget en viss period av skydd mot konkurs, vanligtvis tre månader. Perioden kan förlängas med fler tremånaders-perioder upp till ett år. Under denna tid får inga utmätningar göras mot företaget, som då får utrymme att omstrukturera och försöka lösa sina ekonomiska problem.

Text: Redaktionen Villanytt

Annons