Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Livsstil | Sport 11 nov 2018

Tillsammans skapar vi en trygg miljö för våra barn

Array

BK Häcken har det senaste året utvecklat klubbens arbete utanför planen i ungdomsverksamheten. Som första fotbollsförening i Göteborg är BK Häcken certifierade i arbetet mot sexuella övergrepp mot barn och unga inom idrotten och under oktober fick föräldrar och ledare till klubbens ungdomslag, samt tjejer och killar i 15-årslagen, utbildning om psykisk ohälsa och psykisk livräddning.

– Vi har ett bredare perspektiv än att bara skapa bra fotbollsspelare, vi vill fostra bra människor, säger ungdomsansvarig Anders Wahrnberg.

Förra året genomförde BK Häcken Rädda Barnens idrottsutbildning ”High five – fem steg till en handlingsplan” för att skapa en trygg idrottsmiljö fri från mobbning, trakasserier, kränkningar och övergrepp. I år har klubben fortsatt utveckla det förebyggande arbetet och det senaste steget togs i oktober, när Suicidprevention i väst, SPIV, höll föreläsningar för föräldrar, ledare och klubbens 15-årslag på tjej- och killsidan, om psykisk ohälsa och psykisk livräddning.

– Tillsammans skapar vi en trygg miljö för våra barn. Många ser fotbollen bara på planen men vi har viktiga bitar allihop och jobbar fram värdegrundsarbetet tillsammans i våra olika roller – föräldrarna, ledarna och föreningen – där vi från föreningens sida vill vara en dynamo i att skapa kunskap för våra medlemmar, säger Anders Wahrnberg.

Självmord och psykisk livräddning är fortfarande tabubelagda ämnen i samhället. Samtidigt är självmord den näst vanligaste dödsorsaken för unga människor i Sverige. Det är också betydligt vanligare att yngre människor försöker att ta sitt liv jämfört med äldre.

Azra Brkic deltog i föreläsningen. Hon har sin son i BK Häckens ungdomsverksamhet och uppskattar klubbens initiativ.

– Jag ser att man bryr sig, man lyfter en fråga som är tabu men som existerar. Tryggheten måste finnas för barnen både hemma och utanför hemmet, i skola och föreningar, säger hon.

BK Häcken har runt 100 ideella ledare och 600 barn från 6–15 år i sin ungdomsverksamhet.

– Vi har höjt kunskapen och medvetenheten konkret. Sitter vi här om fem år kommer vi se en starkare förening, med starkare föreningsanda, där barn och ungdomar blir sina egna tränare. De får med sig verktyg som de själva väljer vad de skall göra med, oavsett om de fortsätter inom fotbollen eller inte, säger Anders Wahrnberg.

Mår du dåligt och behöver hjälp eller är du orolig för en anhörig? Här finns några hjälplinjer och stödsajter:

I akut läge, ring alltid 112.

Hjälplinjen, 0771-220060, www.hjalplinjen.se

MIND, självmordslinjen, tel: 90101, chatt: chat.mind.se

MIND, föräldratelefonen, tel: 020-852000, www.mind.se

BRIS, barnens telefon: 116111, www.bris.se

BRIS, vuxnas telefon – om barn: 077-150 50 50

Vårdguiden, tel: 1177

SPES, suicidprevention och efterlevandes stöd, 08-345873, www.spes.se

Annons