Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Trädgård 24 okt 2023

Ta hand om dina träd innan stormen kommer

Hösten är här och med den kommer stormarna med vindens hastighet. För en villaägare kan fallande träd skapa stor förödelse. Johan Kolsäter som driver Syltered trädtjänst tipsar om hur du själv kan upptäcka om ett träd är i riskzonen.

Med träd och trädgård kommer ett ansvar. Dels mot själva trädet, men också mot dig själv, ditt hus och dina grannar. Särskilt om trädet står nära huset eller hänger ut över en uteplats.

– Vårt jobb är att se till att träd och människa kan samexistera. Har du större träd på fastigheten, ta kontakt med en sakkunnig så att de får titta på träden. De kan föreslå om det behövs en åtgärd eller inte, säger Johan Kolsäter.

Indikationer på att ett träd är sjukt

Så hur vet man om trädet är sjukt och behöver åtgärdas? Johan tipsar om att man kan göra en första undersökning själv och att mycket handlar om sunt förnuft.

– Titta på det du själv kan se. Har rotsystem eller marken börjat lyfta? Finns det röta på rötter eller stam? Finns det sprickor där stammar delar sig? Ser något sjukt ut, då är det nog någonting. Ett träd som inte mår bra reagerar man på, säger Johan.

En annan indikator är att kronan inte mår bra. Om trädet tappar löven fort och börjar ”dö tillbaka” med många döda toppar, kan det vara något som har hänt.

– Ja, kolla kronan också. Döda grenar mitt i kronan är vanligtvis inget problem för trädet men bör kanske tas bort så dom inte trillar ned på någon eller något. När trädet börjar dö längst ut i topparna bör man undersöka om trädet är sjukt eller skadats på något sätt.

Ha koll efter stormen

När stormen dragit förbi är det bra att gå ut på tomten och se över om något har hänt. Leta efter grenar och toppar som har gått av. Titta också upp i kronan, för här kan det sitta eller hänga stora grenar som är lösa och fastnat i kronan.

– Vi såg mycket av detta efter stormen Hans i somras. De hade inte trillat ner utan blivit hängandes. När den grenen dör kommer den ta sig ner av sig själv och kan skada både människa och hus. Och ett träd kan faktiskt stormskadas så illa att det måste tas ner. Det kanske inte välter nu utan om tre år. Men då är det bättre att ta det nu på ett vettigt sätt, menar Johan.

Toppa och beskära

Att beskära ett träd kan också vara av vikt för få ner storleken på kronan. Men man bör inte beskära mer än 20 procent av grenverket, därefter börjar man stressa trädet onödigt mycket. Att ”toppa” träd är något man bör undvika så långt som det är möjligt.

– När man toppar träd blir risken för missväxt stor. Det kan medföra framtida risker i form av röta i stammar. Vill man till exempel ha mer ljus i sin trädgård finns det mycket bättre lösningar som kronlyft, urglesning av kronan eller rent av en kronreducering. Att göra ett kronlyft i samband med en urglesning ger rymd under trädet och ett ljusare och mer städat intryck. Att ha en kortsiktig syn håller inte när man pratar om träd. Det du gör nu, påverkar om tio år, avslutar Johan Kolsäter.

Text: Eva Rydinger

Annons