Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Pool/Spabad 11 jul 2022

Skillnad på klorfritt och klorfritt i utebadet

Spabaden tätnar i villaområdena, och därmed även användningen av klor. Klor används av många för att begränsa hälsofarliga mikroorganismer och algbildning i utebaden, men det medför även risker för de badande och miljön. Därför söker allt fler klorfria reningsmedel, och Villanytt tittar här på de svenskutvecklade medlen, som i stället för klor primärt använder DDAC. Petra von Rohr på Biocool, beskriver reningsmedlen som betydligt snällare för hälsan och miljön.

Riskerna med klor har fått vissa att övergå till reningsmedel baserade på ämnet brom. Men, Petra förklarar att det knappast är bättre:

-Brom är tyvärr väldigt likt klor, och riskerna är i stort sett lika. Andra som önskar bada klorfritt väljer spa med saltvattensystem, men det går ut på att tillverka eget klor. Därför har våra miljökemister utvecklat och patenterat klorfria reningsmetoder, utan hälso- och miljörisker, vars aktiva ämne främst är DDAC.

DDAC står för Didecyldimetylammoniumklorid, och Petras kollegor har utvecklat medel som kan rengöra karet, badvattnet, slangsystemen och filtren. Både bakteridödande och ”flockande”, som gör att oönskade organismer klumpas ihop och fastnar i filtren, vilket ger ett klart vatten.

För alla filtersystem

Enligt Petra finns flera fördelar med Biocools medel, jämfört med klor, brom eller saltvattensystem:

-Man slipper ständigt kontrollera och balansera PH-värdet i badvattnet, vilket många upplever som stressande och oroande. Många tror felaktigt att PH-värdet säger hur rent vattnet är. Men det handlar snarare om att klor tappar effektivitet när PH-värdet ligger utanför 7,2–7,6. Och lågt pH med klor gör att material korroderar. Med våra desinfektionsmedel blir man inte lika beroende av PH-värdet, vilket gör spalivet tryggare.

Villanytt frågar om de fungerar till alla filtertyper?

-Ja, de finns för exempelvis filterpatroner, sandfilter eller filterbollar.

Efterfrågan på klorfritt ökar

Trots att dessa medel är lika lätta att använda, har funnits på marknaden en längre tid, genomgått alla kravtester, certifierats och patenterats så är den allmänna vetskapen relativt låg ännu.

-Ja, användningen av klor har suttit djupt rotad länge, trots hälso- och miljöriskerna. Men, nu ökar allmänhetens efterfrågan på klorfri rening. Folk har också uppmärksammat studier som indikerat att inandningen av det klorerade vattnet kan ge allergier och känsligheter, berättar Petra.

Det tycks också vara så att tilliten till klorets reningsförmåga gör att många överdoserar, vilket höjer hälsoriskerna för de badande och miljöpåverkan när vattnet tappas ut.

Text: Tom Swales

Annons