Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Ekonomi 28 apr 2022

Samboavtal viktigt i nöd och lust

Att bli sambos under ”äktenskapsliknande former” är den form av samlevnad som de allra flesta svenskar väljer när de bestämmer sig för att leva ihop. Även de par som numera gifter sig har oftast varit sambos i flera år. Så, med tanke på att sambos numera är normen så kan det verka omodernt att lagen fortfarande gör skillnad på gifta och sambos. Det kan därför vara oerhört viktigt att upprätta ett samboavtal.

Skillnaden mellan att vara sambos eller gifta är särskilt tydlig i den lagliga rätten till bostaden, försäkringsförmåner och ägodelar vid en separation. Men där finns också skillnader till äganderätter under sammanboendet och i synnerhet om den ena partnern avlider. Men den skillnaden kan sammanboende par enkelt radera eller utforma fritt, med ett samboavtal. Sambos kan själva skriva sitt samboavtal utifrån färdiga mallar, som man hittar genom att googla ”samboavtal mall”. Men de flesta gratismallar är mycket generella, så Villanytts råd är att beställa en avtalsmall, som är mer anpassad för den egna situationen.

Utan samboavtal gäller Sambolagen

Om man inte upprättar ett samboavtal så gäller Sambolagen. Den säger exempelvis att de som bott tillsammans under äktenskapsliknande former ska dela lika på bostaden och ägodelarna, eller att den ena parten kompenseras med ekonomisk ersättning för halva värdet. Efter många år tillsamman så kanske det känns naturligt, men efter ett kortare samboförsök kan det kännas orättvist. Särskilt om den ena parten själv ägde bostaden och merparten av bohaget för stora värden, innan de flyttade ihop.

Kan avtala arvsrätt

I samboavtalet kan man även ange att den ena parten ska ärva den andres halva av bostaden och ägodelarna, om denna avlider. Sambos ärver nämligen inte varandra med samma självklarhet som gifta. Om arvsrätten inte avtalas så riskerar hälften av bostaden och bohaget tillfalla den avlidne partnerns familj. Något som kan bli chockerande för den efterlevande, om denne ursprungligen ägde det mesta. Eller, om båda parternas intentioner alltid varit något annat än vad sambolagen säger, men att överenskommelsen aldrig har avtalats.

När ska samboavtal skrivas?

Samboavtalet kan uppdateras hur ofta som helst, och får ofta olika betydelse vartefter relationen fördjupas. När man nyss flyttat ihop kan det vara viktigt att försäkra sig om att man får behålla ”sina” saker om relationen upphör inom kort. Det brukar vara viktigast för den som tar med sig störst ekonomiska värden in i relationen. Men ju längre man lever ihop, desto starkare växer sig vanligen plikten och omsorgen gentemot varandra. Då blir samboavtalet viktigare för att försäkra sig om sin älskade partners rätt till hälften, eller allt om den andre avlider. Så Villanytts råd är att upprätta avtalet redan innan flyttkartongerna packas, och att därefter årligen läsa igenom det gemensamt. Om de gemensamma investeringarna eller relationen ser annorlunda ut så ändrar man lämpligen avtalet.

Text: Redaktionen, Villanytt

Bild: Konstantin Juganov

Annons