Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation 10 jun 2024

Så väljer du minireningsverk och får godkänt vatten

Utan kommunalt vatten måste du som fastighetsägare själv hitta en godkänd avloppslösning. Magnus Eklund på Biovac tipsar gärna om minireningsverket – en reningsteknik som även renat toalettens avloppsvatten.

Alla fastigheter som inte har tillgång till kommunalt vatten behöver en alternativ lösning för att rena avloppsvatten. En så kallad BDT-anläggning tar endast hand om avloppsvatten från bad, disk och tvätt medan ett minireningsverk även tar hand om toalettens avloppsvatten.

– Det kan vara svårt för fastighetsägare att jämföra olika minireningsverk. Därför uppmuntrar vi att undersöka om leverantören är med i MRV som är branschens garant för att företaget har den kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna ge garantier och service. När något går fel vill du inte att företaget har gått i konkurs, menar Magnus Eklund.

SBR-teknik för godkänt resultat

Magnus berättar om SBR-tekniken som har kommit att vinna alltmer mark, tack vare ett bättre reningsresultat. Med denna teknik buffras en förutbestämd mängd avloppsvatten upp innan reningen startar. En anläggning för ett hushåll renar 200 liter åt gången.

– Fördelen är att allt vatten som passerar reningsverket alltid får samma behandling. Det är en trygghet för hushållet att veta att avloppsvattnet alltid blir renat till godkänd nivå oberoende av variationer i belastning som kan vara stor under dygnet eller säsong om det är ett fritidshus. Dessutom är det kostnadseffektivt då dosering av flockningsmedel kan minimeras.

Rätt dimension för hushållets storlek

För de som funderar på ett minireningsverk bör man tänka på att dimensionera rätt teknik för hushållets storlek. Storleken mäts i måttet PE där ett vanligt hushåll för året runt-boende motsvarar 5PE.

– Det kan vara en god idé att överväga en anläggning på 7PE och som kan rena 1000 liter per dygn. Då har du god marginal för att klara belastningstoppar som när du får besök av tjocka släkten, säger Magnus.

Livscykeln avgör kostnaden

Det finns andra metoder för att rena avloppsvatten än minireningsverk. Med en infiltrationsanläggning med markbädd leds vattnet via slamavskiljare, sedan får marken rena och infiltrera.

– En sådan lösning är billigare, men där kommer faktorn som livslängd in. Och idag är det inte produkten som är kostnaden utan entreprenadbiten. En markbädd har sett sina bästa dagar efter 10 år och då måste man göra om det. Men installerar du en biovac-anläggning är den fortfarande i gång efter 30–50 år. Mitt tips är därför att tänka ägandekostnad och inte inköpskostnad. Vad kostar anläggningen över en livscykel?

Text: Eva Rydinger

Annons