Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Ekonomi 28 aug 2022

Rörlig eller bunden ränta på första bolånet?

När man ska ta sitt första bolån så ställs man inför nya begrepp och valsituationer. Den vanligaste frågan är om man ska välja ett rörlig eller bundet bolån, och i så fall hur länge det ska bindas? Villanytt förklarar här de praktiska skillnaderna. Ju mer införstådd du är i skillnaderna, desto lättare blir det att jämföra bolån, på webbplatser som exempelvis Finansvalp.

Rörlig eller bunden ränta?

Som låntagare blir du oftast erbjuden att få välja på rörlig eller bunden ränta. Definitionsmässigt innebär en bunden ränta att du och långivaren avtalar en specifik ränta som lånet kommer att kosta dig under bindningstiden. Din räntekostnad blir då konstant under hela bindningstiden. En rörlig ränta innebär däremot att din räntekostnad höjs eller sänks när marknadsräntorna och bankens kostnader går upp eller ner. Ett bolån som avtalats med rörlig ränta förändras visserligen inte varje dygn, bara för att händelser i världen får världsmarknaden att ständigt förändras. Det finns nämligen en viss inbyggd stabilitet även i den rörliga bolåneräntan, genom att den bara skrivs om var tredje månad. Den rörliga räntan är alltså också bunden, men bara i tre månader och förutsätter inte omförhandling för varje ny period, utan får automatiskt den ränta som gäller inför nästa tremånadersperiod.

 

Rörligt kan avslutas när som helst

En fördel med rörlig ränta är att du när som helst kan avsluta lånet. Det kan vara en fördel om du plötsligt vill byta bank, eller om du säljer din bostad och vill återbetala den lånade summan. Kanske anar du att räntan är på väg upp, och då kan du avsluta det rörliga bolånet för att i stället ta ett bundet lån medan räntan ännu har en rimlig nivå. Bundna lån är däremot inte bara bundna till en räntenivå, utan hela låneavtalet är bundet till en tidsperiod – den så kallade bindningstiden. Det förbinder dig att betala en månatlig ränta under hela avtalsperioden. Visst kan avtalet brytas i förtid, men banken kommer då att kräva en extra utgift, eftersom deras förväntade intäkter uteblir.

 

Trygghet och förväntningar styr valet

Det ena valet är inte mer rätt än det andra, utan handlar mer om hur du själv värderar skillnaderna. Till exempel så ligger det en stor trygghet i att ha bunden ränta, eftersom du aldrig riskerar att drabbas av oförutsett hög ränta. Därmed behöver du inte heller följa den föränderliga räntenivån och agera när den ser ut att stiga. Men om bunden ränta ska kunna vara ekonomiskt fördelaktig så krävs att den binds när räntan är låg, vilket kanske inte alltid är läget. Kom också ihåg att bundna bolån vanligen erbjuds till något högre räntekostnad än rörliga bolån. Tryggheten kostar alltså lite grann. Men generellt så föredrar allt fler att binda räntan när den betraktas som låg, medan desto fler väljer rörlig ränta när ränteläget bedöms vara högt, eftersom det då finns förväntningar på att den ska sjunka.

 

Både tid och räntenivå binds

Om du beslutar dig för att välja bunden ränta så kommer nästa fråga: Hur många år ska räntan bindas? Många banker och långivare erbjuder bindningstider på 1, 2, 3, 5 och 10 år. I tider med låga räntenivåer så kan det kännas helt självklart att binda lånet för mycket lång tid. Men ju längre tid du vill binda lånet till en låg ränta, desto högre ränta kommer banken att erbjuda dig. Anledningen är att banken inte heller har en aning om hur ränteläget kommer att vara om några år. Banken lånar nämligen själv in pengarna mot en viss ränta, som de sen lånar ut till dig mot en något högre ränta. Och om du tillåts binda ditt lån till låg ränta under fem eller tio år, så riskerar banken att få in för lite ränta, för att täcka sin egen inlåningsränta om denna stiger under samma period. Alltså vill banken ha mer ränta av låntagaren för att ta en långsiktig risk, och låntagaren kan vilja betala för den tryggheten.

 

Text: Redaktionen, Villanytt

Bild: Alena Darmel, Pexels

Annons