Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Hälsa | Livsstil 12 maj 2024

Rena dricksvattnet fritt från PFAS och mikroplaster

Rent vatten ur kranen är ingen självklarhet, inte ens i Sverige. Med sänkta gränsvärden för PFAS behöver därför allt fler hushåll rena sitt dricksvatten. Fredrik Aminoff på Bluewater berättar om vad som gäller och om hälsosamma aspekter med en vattenrenare.

Allt fler svenska kommuner hamnar över de nya, rekommenderade gränsvärdena för PFAS, kemikalier som inte bryts ner i naturen utan istället landar i grundvattnet. De nya riktlinjerna påverkar främst områden där man haft många säkerhetsövningar med släckningsmedel, men enligt Naturskyddsföreningen är det minst 2 miljoner svenskar som dricker ett vatten som inte klarar det danska gränsvärdet på 2 ng/L av PFAS4. En oroande utveckling, inte bara för miljön utan också för vår hälsa, menar Fredrik Aminoff.

 – Även om kommunen klarar gränsvärdet har alla att tjäna på ett renare vatten, utan skräp och partiklar. Vi på Bluewater tar dessa utmaningar på största allvar. Vi vill att alla hem ska ha tillgång till rent och hälsosamt dricksvatten.

Från kranvatten till rent mineraliserat vatten

Fredrik Aminoff menar att det idag rent generellt finns en större medvetenhet kring miljö och hälsa och att många ställer sig frågor som vad de äter och dricker. Han menar också att det finns hälsovinster att rena vatten även om det klarar gränsvärdet.

– Vi har rent vatten i Sverige, ja, på reningsverket. Men vad händer sedan i ledningarna och i rören? Med vår vattenrenare Kitchen station och vår SuperiorOsmosis-teknologi avlägsnar vi upp till 99,7 procent av alla orenheter som virus, mikroplaster, mikroorganismer, bakterier och andra skadliga ämnen. Detta är en standard som överträffar kraven. Vattnet återmineraliseras sedan med svenska mineraler, vilket gör vattnet nyttigt och gott.

Från sjövatten till rent dricksvatten

Ett annat användningsområde för vattenrenare är rening av vatten för de som bor nära havet eller inte har kommunalt vatten.

– Vår lösning Bluewater House Station är ett avancerat avsaltningssystem som renar bräckt vatten, sjövatten och brunnsvatten och gör det fritt från skadliga ämnen och kontaminanter. I Stockholms skärgård tar vi till exempel Östersjövatten och förvandlar det till drickbart vatten.

Fredrik tipsar om att ta steget mot renare och hälsosammare vatten, redan idag:

– Att rena vatten är ett val för en hälsosammare och mer hållbar framtid. Inte minst ur perspektivet att det finns risk för mikroplaster i vatten på plastflaska. Dessutom förstör plasten våra världshav, alla har inte det pantsystem som vi har, avslutar Fredrik Aminoff.

Text: Eva Rydinger

Annons