Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation 4 dec 2023

Pris och anpassning gör elementhusen populära

Att hus av fabriksfärdiga element kan monteras snabbt, till lägre byggkostnad, är kanske allmänt känt. Alla känner däremot inte till hur smidigt moderna elementhus kan anpassas efter beställarens önskemål. Villanytt tittar på de omtyckta husen med trästomme från lettländska Tivo Houses, som kan ses i bland annat svenska, norska och isländska villaområden.

Tiden då elementhus förknippades med stela och begränsade former är förbi, men den kostnadseffektiva byggtiden gäller ännu. Att Tivo Houses kan anpassa villorna efter smak, behov och tomtförutsättningar kommenterar projektledare Uldis Cirulis, så här:

-När husbeställaren kontaktar oss i ett tidigt stadie så kan vi hjälpa till att utforma huset efter kundens dröm, utan att element-konceptets små begränsningar syns. Det är ju en smidigare väg än när kunden först anlitar en arkitekt, som då ritar huset utan att ta hänsyn till tillverkningsmetoden. Vi som är experter på vår speciella teknik kan ju rita huset helt efter kundens önskemål. Då får beställaren direkt alla värden som elementhus erbjuder.

Mer kvalitetskontrollerat i fabrik

Oftast nämns den låga arbetskostnaden och snabba byggtiden, men att bygga delarna i fabrik innebär fler fördelar för de blivande husägarna.

-Visst. Alla delar och arbetsmoment kan kontrolleras mycket bättre, än när man bygger hus från grunden ute på tomten. Man slipper regn och snö som kan ge fukt i materialen. Utrustning, arbetsrutiner och maskiner i fabriken gör arbetet effektivare. Eftersom fabrikstillverkningen inte påverkas av yttre faktorer så blir kvaliteten konstant. Och medan delarna görs färdiga så kan grunden göras klar ute på tomten. Det är verkligen effektivt, understryker Uldis.

Villanytt noterar att Tivo Houses verkligen inte snålar med dimensionen i de kraftiga bjälkarna, i trästommen. Att det inte fördyrar huset förklaras med att de har samarbetat med virkesleverantören så länge att de alltid får bästa virket till fördelaktigt pris.

-Eftersom träet har mycket tät densitet får husägaren inte bara ett stabilare hem, utan dessutom mer tåligt och långlivat, berättar Uldis.

Funkar för olika hustyper

Intressant är att också att modultekniken och trästommarna fungerar lika bra för hus i traditionell eller modern stil, oavsett om det gäller en- eller tvåplanshus. Det kan Villanytt se flera exempel på, bland referensprojekten.

De femton medarbetare som bland annat servar kunderna och ritar husen på kontoret, har ytterligare femtio kollegor i hustillverkningen och vid monteringen ute på tomterna.

-Allt fler ser fördelar med de här elementhusen och trästommarna. Inte bara i Norden utan även i Frankrike, Tyskland och Nederländerna, avslutar Uldis Cirulis på Tivo Houses i Lettland.

Text: Tom Swales

Annons