Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Hälsa | Livsstil 6 okt 2021

Ökad frihet med rätt trygghetslarm

Trygghetslarm för äldre är en produkt som lika mycket berör och intresserar de anhöriga. Olika modeller och tjänster erbjuder olika möjligheter, men ett märke som sticker ut är svenska Sensorem. Villanytt noterar att larmklockan ingår i tjänsten och varken kräver bindningstid eller mobiltelefon. Villanytt ber medgrundaren Johan Danielsson beskriva konceptet.

När Johan Danielsson och kollegorna utvecklade tjänsten, så ville de öka tryggheten och friheten för användaren och dennes anhöriga.

-Trygghetslarmet skulle fungera överallt, till skillnad från en del andra klockliknande larm som bara fungerar innanför boendet, eller tillsammans med en mobiltelefon. Det var också viktigt att trygghetslarmet skulle kunna kopplas till anhöriga eller till vår privata larmcentral utan att blanda in hemtjänst. Och den diskretare designen, känns inte som ett handikapphjälpmedel, säger Johan.

Snabb larmkedja

Inget tekniskt kunnande krävs för att hantera larmklockan i en eventuell nödsituation: Johan förklarar förloppet när larmknappen trycks in:

–Då får de anhöriga en notis via Sensorem-appen som dessutom visar positionen för var den larmande befinner sig. Samtidigt rings de anhöriga upp automatiskt i en överenskommen ordning. Om ingen av de anhöriga svarar kopplas samtalet vidare till vår larmcentral, som pratar med den larmande. Är situationen akut så kopplar de samtalet till SOS Alarm, men annars försöker personalen få tag på användarens anhöriga. Och eftersom klockan har högtalarfunktion så kan den drabbade tala fritt ut i luften.

Det kan uppfattas som många steg, men med automatiken går det fort och enligt Johan så svarar de anhöriga oftast mycket snabbt och hjälper den äldre. Appen har flera funktioner och Villanytt bedömer de som lättanvända.

Säljer inte klockor

På frågan om varför man inte kan köpa larmklockan separat, förklarar Johan Danielsson:

–Användaren får en heltäckande trygghetstjänst i vilken klockan ingår, tillsammans med inloggning till Sensorem-appen. Där kan anhöriga bland annat se användarens position på en karta i realtid. Tjänsten har även koppling till larmcentral, dygnet runt.

Att man som kund betalar månatligen utan bindningstid innebär att tjänsten alltid måste leva upp till de högsta förväntningarna, enligt Johan.

Text: Tom Swales

Annons