Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil

Nyttja dina sinnen när du inreder

Människan är utrustad med fem primära sinnen, som ger oss intryck och bidrar till upplevelsen. Ändå inreds hem och arbetsplatser tyvärr ofta bara med fokus på synen, det vill säga den visuella upplevelsen. Hörsel, känsel, doft och smak glöms ofta bort eftersom källan till inspiration oftast är bilder. Här kommer några tips för att stimulera några ofta bortglömda sinnen, som kan förhöja upplevelsen av alla interiörer.

Ljudmiljön ger oss information som hjärnan tolkar för att ge oss känslor. Trygghet, oro, stimulans, spänning och rofylld harmoni är bara några stämningar som ljudet kan förmedla. Av ljudet kan vi avläsa om material är kraftiga och massiva eller tunna och bräckliga, vilket ger oss signaler om kvaliteten i dörrar, väggar, golv, tak och möbler. Det här är kunskaper som används flitigt i design av bilar, men diskuteras desto mindre i planeringen av bostäder. Ändå kan ljudets karaktär påverkas så att ett vanligt rum upplevs mer som Rolls Royce, än en Trabant.

Akustikpaneler för kvalitativ ljudmiljö

Akustikpaneler blir alltmer populära i inredning, efter att tidigare endast använts i högljudda miljöer, som industrier, kontorslandskap, samlingssalar, trapphus, skolor, förskolor – i synnerhet där stenhårda, raka och kala ytor förekommer. En akustikpanel av ribbor på en ljudhämmade skiva eller textil, är i grund och botten utformade för att bromsa de studsande ljudvågorna. Men på sistone har de även blivit populära för sin visuella design. Folks smak och panelernas formgivning har äntligen mötts. Färger och träslag har konsumentanpassats, liksom träribbornas proportioner och distanser, samtidigt som en funktionell look trendar i hemmen. Dessutom har produkterna blivit lättare att montera för normalhändiga bostadsägare. Ljudet i ett rum som klätts med akustikpaneler upplevs av många som varmt, intimt och lugnande.

Konstant stimulans för luktsinnet

Att vackra växter tillför skönhet är inget nytt, men de påverkar även våra instinkter som utvecklats under hela mänsklighetens utveckling och samvaro med naturen. Tyvärr glömmer många möjligheten att tillföra doft, när de väljer inomhusväxter. Ett vanligt misstag är att endast blommande växter doftar, och då endast under blomningstid. En klassiker bland de gröna bladväxterna är doftpelargonen ”Dr Westerlunds blomma”, (Rosengeranium), som konstant avger en citrus-aktig och frisk arom. Många växter kan även reducera dålig doft och rena luften, som exempelvis Fredskalla, Hartassbräken, Spjutbräken, Gullranka och Ampellilja.

Välj strukturer som talar till känseln

Hela den mänskliga kroppen är täckt av tätt sittande sensorer, som upplever allt som vidrörs. Stenbänkar och glasbord känns svala, medan trämaterial uppfattas som varma, plädar är mjuka och grov juteväv kan ge känslan av lantlighet och tradition. Siden och läder förmedlar också karaktäristiska känslor, på samma sätt som den fysiska trögheten i en vattenkran eller en strömbrytare ger en viss kvalitetskänsla. En långhårig matta skickar också signaler, från fötterna upp till hjärnan där upplevelsen ger en känsla. Men, vilken känsla som bildas i just din hjärna av en ytstruktur kan bero på dina tidigare upplevelser, minnen och kulturella föreställningar av liknande material. Man bör därför vara noga med att känna på kuddar, mattor, dukar, sängkläder och andra inredningsmaterial innan man köper dem. Använd hudens känsel full ut för att bygga ett hem som känns skönt.

Redaktionen, Villanytt

Annons