Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation 4 jan 2024

Minska halterna radon i dricksvattnet

Radon är vanligt förekommande i jord- och bergarter i Sverige och kan påverka halten i egna brunnen. Men det finns åtgärder att vidta när halterna blir otjänliga. Villanytt har talat med experten Unto Fagerkull på Svensk vattenanalys som ger sina bästa råd.

I Sverige använder ungefär två miljoner människor egen brunn helt eller delvis. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som bedömer hur höga halter radon som kan påverka hälsan negativt.

–Våra kroppar kan hantera utanpåliggande radon som hamnar på huden. Det är när vi andas in radonet som i duschen eller får i oss det genom vattnet vi dricker som det tas upp i kroppen. Om man utsätts för höga halter under lång tid, som i hemmet där man vistas mycket, kan man drabbas av lungcancer, säger Unto Fagerkull.

Han har märkt att många privatpersoner vill minska radonhalten under de nivåer som Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer som otjänligt. Det kan vara familjer med barn.

Att mäta radonhalten är relativt enkelt

Halten radon i brunnen mäts med ett vattenprov som skickas in för analys. Om provsvaret mäter höga halter indikerar det också på att det finns radon i huset. Radon inomhus mäts med puckar som placeras ut i hemmet och mäter luftkvaliteten under 2–3 månader. Mätningen görs oftast under vinterhalvåret då riskerna för höga radonhalter finns. Sommartid när dörrar och fönster står öppna sker en viss ventilation och halterna minskar.

Höga halter radon kan åtgärdas

 Idag finns en handfull experter i Sverige som jobbar med radon i hus och brunn. Tekniken för att hantera radonhalten i brunnsvattnet är känd. Det som krävs är utrustning för att lufta och filtrera bort radonet så att man får ett dricksvatten som är tjänligt.

 –Processen både luftar och filtrerar. Vi gör även alltid en efterkontroll av dricksvattnet för att se att det blir önskad effekt, säger han.

Om det fortfarande finns höga halter radon i boendemiljön går det att vidta andra åtgärder med hjälp av specialister inom området.

–Radonavskiljaren Radon Zero har vi utvecklat under fyra år. Vi lyssnade på kundernas önskemål och behov. Särskilt har vi utgått från att förenkla installation och handhavande jämfört med andra produkter på marknaden. Vi har också tagit in modern teknik som möjliggör ett bra pris för kunderna. Vår supportavdelning är behjälplig med allt från installation och driftstagande till eventuella justeringar med tiden, berättar Unto Fagerkull.

Text: Karin von Scheele Pettersson

Annons