Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Inredning | Kultur | Livsstil 6 okt 2022

Lugna stämningar i tavlor ger ro i rummet

Motiven, kompositionerna och färgerna i tavlor påverkar stämningen i rummet. Olika bilder sänder olika signaler som kan upplevas i form av olika stämningar. Exempelvis stillhet, harmoni, trygghet lugn, makt, tradition, energi, glädje, kraft, melankoli eller modernitet. Villanytt möter konstnären Catha Charléz, vars bilder utstrålar en rofylld eftertänksamhet.

Vissa av Catha Charléz, landskapsbilder är ganska stora för att vara akvareller, somliga uppemot en meter i längd eller bredd. Med passepartout och ram kan det bli 110–115 cm, och det stärker också upplevelsen av hennes motiv. Färgerna är jordnära och tryggt dämpade, främst av akvarell men också med inslag av torrpastell. Landskapen är vida och luftiga och betraktarens nyfikenhet väcks ibland av små figurer. De ger oss en känsla av storleksförhållandet mellan figurer och landskap. Just detta, att jobba med skalor kan komma från hennes yrkesroll som arkitekt:

-Ja, skalor gör att betraktaren uppfattar proportionerna, och gör det enklare att förstå en bild – eller en ritning. Olika skalor kan också samexistera i samma bild, som i perspektivskisser och visualiseringar av byggnader, miljöer eller interiörer.

Det finns också något drömskt i det sätt som motiven är svagt abstraherade, även om de flesta samtidigt är föreställande.

Köparen, inte konstnären, väljer tavlans plats

Villanytt undrar om Catha föreställer sig några hem- eller kontorsinteriörer där bilderna ska passa, i stunden som de skapas?

-Nej, bilderna står för sig själva. Åskådarna eller köparna får följa sin egen känsla för var de vill hänga dem. Även om jag arbetar mycket med inredningsarkitektur och rumslighet i yrket, så tar jag inte hänsyn till något särskilt rum när jag målar. Mitt fokus är på stämningen, färgerna och kompositionen. Men de valen som jag gör får stor betydelse för upplevelsen av platsen, hemmet eller kontoret som de hänger i.

Rumsmiljön påverkar uppfattningen av bilder

Målningar som visas på kala väggar i konsthallar, upplevs sällan på samma sätt hemma i bostaden. Catha vill därför att betraktarna ska se bilderna i ett sammanhang, eller en interiör.

-Ja, mitt företag, Konkret studio på Gibraltargatan i Göteborg, kommer att starta ett konstgalleri i kombination med vårt showroom för funkiskök. Första utställningen där kommer att visa mina målningar. Det ger en sannare känsla av bilderna, eftersom köparnas hem sällan ser ut som kala gallerier. Jag tror det är till fördel för både målningarna och betraktarna, berättar hon.

Läsare som inte kan möta Cathas målningar där, välkomnas att besöka utställningen på Galleri Hind i Stockholm den 4–6 november.

Annons