Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation 30 nov 2023

Kyla inget hinder för nytt reningsverk

Tvärtemot vad man kan tro är hösten är en bra årstid för att installera minireningsverk. Det har sina fördelar menar experten Vaidas Akunis på Vaidas bygg och mark i Mellerud.

Det går att gräva och installera minireningsverk året om.

–Vi har grävt i minus 20. Oftast tar det en arbetsdag att få på plats. Hösten är faktiskt en bra säsong att göra det på för då hinner den nya gräsmattan växa upp och bli grön till sommaren, säger Vaidas Akunis.

Gräs går att plantera från vår till höst så länge temperaturen ute är mer än tio grader när gräset börjar växa.

Alternativ när befintligt avlopp inte håller måttet

Med nya bestämmelser håller många trekammarbrunnar inte måttet längre och som fastighetsägare har man ett ansvar att byta eller sätta in ny avloppsanläggning som uppfyller dagens reningskrav. Fritidshus och villor som inte är kopplade till det kommunala avloppsnätet behöver ha egna avlopp som inte påverkar miljö och människors hälsa negativt.

–Många väljer minireningsverk när det är dags att byta. Det minireningsverk som vi använder är godkänt i samtliga av Sveriges kommuner och certifierat inom EU, säger Vaidas Akunis.

En komplett avloppsanläggning

Trots namnet minireningsverk så finns det idag anläggningar med kapacitet för hushåll på fem personer upp till 500 personer i större fastigheter. Vaidas Akunis berättar att fördelarna med deras minireningsverk är att det är ett komplett reningsverk utan lösa delar och det krävs relativt lite underhåll. En gång om året ska man fylla på med kemikalier och eventuellt byta filter.

–Det finns många fördelar. Vårt minireningsverk är drar lite el och är luktfritt. Reningsprocessen för fosfor är upp till 90 procent, förklarar Vaidas Akunis.

Vid nya eller förändring av befintlig avloppsanläggning ska en ansökan skickas till miljöenheten på din kommun. Vid byte av nuvarande avloppsanläggning brukar det nya minireningsverket placeras där den gamla avloppsanläggningen varit tidigare. Eftersom anläggningen grävs ned blir ytan ovan jord på samma nivå som den befintliga markytan.

Förutom att erbjuda hjälp att sätta in minireningsverk utför företaget olika typer av markarbeten och snickeri. Andra alternativ på avloppsanläggningar är också infiltrationsbädd eller markbädd.

Text: Karin von Scheele Pettersson

Annons