Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Arkitektur | Byggnation 21 aug 2023

Kräv rätt visualisering av hustillverkaren

Den som beställer ett nytt kataloghus måste kunna lita på de renderade bilderna och filmerna, som hustillverkaren presenterar. De digitala visualiseringarna av interiörer och exteriörer ska vara korrekta i både känsla och detaljer. Men vissa hustillverkare beställer det grafiska materialet från lågpristjänster, med risk för att det inte stämmer med den blivande villan. Villanytt frågar Ante Sladic på den svenska visualiseringsbyrån, Fabulous & Amazing Works, om betydelsen av rätt visualisering.

Ante förklarar hur avgörande bra visualiseringar är, för både husköparen och tillverkaren.

– Innan ett hus är byggt så finns ju oftast bara visualiseringarna, eller renderingarna som man ofta säger i branschen. Det vill säga en digital gestaltning av huset i form av bilder, filmer eller interaktiv upplevelse som låter husköparen se huset från alla vinklar, inuti och utanpå. Och det kan skapas och tolkas på olika kvalitetsnivåer. Lågprisversionen kan ge betraktaren fel känsla av husets och hemmets material, strukturer och färger. Detaljer riskerar att utelämnas, eller bli missvisande. Visualiseringens främsta uppgift är ju att återspegla huset, med dess rätta funktion, egenskaper och intryck. Men grafiker, framför allt i andra kulturer och länder, kan ha olika sätt att betrakta och illustrera ett hem och en känsla.

Villanytt tittar på de avancerade visualiseringarna som Fabulous & Amazing Works, gör åt Fiskarhedenvillan. Eftersom vi har besökt många av hustillverkarens hus, så slås vi av hur väl överensstämmande känslan är mellan visualiseringen och de verkliga husen.

Presentera husets personlighet

Ante Sladic understryker värdet av att deras grafiker, som skapar visualiseringarna, kan kommunicera med arkitekten som ritat huset.

– Ja, varje hus har ju en personlig karaktär som tydligt och enkelt ska kunna uppfattas av husbeställaren. Hus har också olika egenskaper som kan vara särskilt värdefulla för skandinaviska husköpare. Och, det förutsätter att husbeställaren, arkitekten och vi som skapar visualiseringarna har gemensamma referenser och språkliga begrepp. 

För hustillverkaren innebär långsiktiga samarbeten med rätt visualiseringsbyrå att de får bättre presentationsmaterial och spar in tid på feljusteringar och svår kommunikation. För privatpersonen som ska beställa huset öppnas bättre möjlighet att jämföra husmodeller och upptäcka dess fördelar. I synnerhet blir jämförelser mellan husmodeller enklare om alla visualiseringarna gjorts med samma grafiska uttryck, från samma byrå.

Visa husets wow-känsla

Villanytt ”kliver in” i några exempel på visualiseringar som skapats av teamet bakom Ante Sladic.

– Om arkitekten skapat ett hus med wow-känsla, så ser vi till att det upplevs i visualiseringen av huset. Att våra visual artists lyckas med det, beror på deras förståelse, skicklighet och passion, avslutar Ante.

Annons