Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Golv/Mattor | Inredning 12 jan 2024

Fördelarna med ett öppet golvbjälklag i trä

Golvbjälklaget är en bärande del av ditt hus som det finns olika lösningar för. Peter Koski hos byggvaruföretaget MiTek tipsar om flera fördelar med ett så kallat öppet golvbjälklag i trä, som till exempel riktigt bra ljudabsorbering och plats för rördragningar.

Ska du bygga nytt hus? Då finns det mycket, mycket att tänka på och många, många val att göra. Är du lekman och inte bygger ditt hus själv, så hör den närmare utformningen av golvbjälklaget kanske inte till de saker du ägnat mest tankar och funderingar. Men här och nu vill vi faktiskt uppmana dig att göra just det!

Lätt att bygga med

Som du säkert vet är golvbjälklaget den byggnadsdel på vilka inomhusgolvet läggs. Beroende på vilken typ av hus det handlar om görs golvbjälklaget vanligen i trä eller betong, för en villa oftast i trä.

– Ett öppet golvbjälklag i trä innebär ett bjälklag med två lager träbalkar med luft emellan. Vi tror att detta är framtidens golvbjälklag och har utvecklat ett eget system, Posi-Joist, där balkarna binds ihop med öppna diagonaler av spikplåtar som löper i sicksack tvärs med balkarna. Bjälklaget prefabriceras i kassettdelar som är anpassade efter det aktuella projektet, säger Peter Koski, affärs- och marknadschef på MiTek, som utvecklar och säljer byggkomponenter med trä för tak-, vägg- och golvsystem.

En fördel med ett öppet bjälklag i trä är den låga vikten. Det är lätt att transportera, och för en normalstor villa kan två snickare enkelt lägga balkarna på plats.

Tysta golv och plats för rören

Nästa fördel är det utrymme som finns mellan bjälklagets två lager av balkar: Perfekt för rör, kablar och installationer av olika slag.

– Golvvärme, FTX-fläktsystem, vatten- och avloppsrör, elkablar med mera: Nybyggda villor idag har många installationer och inuti det öppna bjälklaget finns det utrymme för dem alla, utan behov av att borra eller fräsa ut särskilda öppningar. När installationerna sedan är på plats fylls tomrummet mellan balkarna helt igen med glas-, stål- eller mineralull, vilket dels isolerar, dels gör det brandsäkert.

En tredje fördel är den som du som nybliven villaägare i det färdiga huset kommer att märka av mest: tysta golv.

– Stegljud är ofta känsligt i lätta bjälklag av trä, inte minst springande småbarnsfötter kan skapa lågfrekventa men tydliga vibrationer i ett golv. I det öppna Posi-Joist-bjälklaget absorberas vibrationerna och leds till stor del inte vidare alls. Det tror jag många föräldrar kommer att uppskatta, avslutar Peter Koski.

Text: Tobias Christoffersson

Annons