Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil

Dränera utan att gräva

Array

Arids metod avfuktar huset billigare och snabbare, utan att gräva sönder tomten. Fukt i väggar, golv, grund och källare av betong utgör stora faror för både husets och de boendes hälsa. Men traditionell dränering runt husgrunden är kostsam och det är inte trevligt när delar av tomten grävs upp och schaktmassorna fyller trädgården under projekttiden. Därför väljer allt fler husägare Arid-metoden, med betydligt mindre och snabbare ingrepp inifrån:

– Ja, det är en IT-baserad reglerteknik som ger en elektronisk barriär, som ser till att fukten inte når huskonstruktionen. I Sverige har redan sexhundra installationer förvandlat fuktsjuka byggnader till helt torra och friska, berättar Lars Moen på Arid.

Somliga husägare kanske var skeptiska till den nya generationens dränering, fram till att TV-programmet ”Äntligen hemma” testade metoden och fick ett utmärkt resultat.

– Jämfört med grävning så kostar Arid-metoden ungefär hälften, och ju större fastighet och ingrepp som krävs, desto större blir den ekonomiska vinsten, framhåller Lars Moen.

Välbeprövad metod

I korthet så fungerar metoden så här: Elektroder, som utgör pluspoler, monteras på murverkets insida och i den omgivande tomten placeras jordspett som utgör minuspoler. Sedan har man ett aggregat som sänder pulser av likström genom muren, och då binder vattenmolekylerna positiva joner som drar sig ut mot minuspolen. Det är ett ekonomiskt system som bara drar uppemot en hundralapp om året i eldrift, förklarar Lars Moen:

–Det är en effekt som i fysiken kallas elektroosmos, vilket är en välbeprövad metod för att avfukta betong, sten och tegel. Men den har förfinats mycket de senaste femton åren, och både utveckling och forskning fortsätter.

Förutom den lägre kostnaden så är den korta installationen, ofta bara en dag, mycket uppskattad av kunderna. Men det finns även stora miljöfördelar då man inte förbrukar drivmedel för tunga transporter, grävmaskiners arbete och man placerar inga plastmattor i jorden.

– Ungefär ett par månader efter installationen så är både väggar och golv torra, och förblir så.

Fick torrt hus

En husägare som valde Arid-metoden är Bengt Sellman på Orust:

–Ja, det var rejält med vatten i källaren och fukt i väggarna redan när vi köpte huset. Vi förstod att det inte skulle räcka med en vanlig dränering och bestämde oss för att prova Arids metod. Idag är allt torrt och våra tidigare genomblöta mörka källargolv är nu ljusa och torra.

Lars Moen är medveten om att husägare kan finna det svårt att förstå systemet.

–Visst, men på vår hemsida finns tydliga förklaringar och filmer, och husägare med fuktproblem får gärna ringa oss så berättar vi.

Text: Tom Swales

Annons