Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil

Därför är slipning bättre än golvbyte

Få villaägare inser att nedslitna trägolv oftast kan förvandlas och ges en ”nykänsla” genom slipning och ytbehandling. Christoffer Jonsson, på Engmans Måleri i Umeå, förklarar att en ansiktslyftning av de befintliga trägolven besparar husägaren stora slantar, jämfört med att byta golv. Men det finns ännu fler argument för att välja slipning före ett byte.

Christoffer, förtydligar de ekonomiska skälen:

-Kostnadsmässigt så kan slipning och ytbehandling av ett befintligt golv oftast göras till samma pris som bara materialet för ett nytt golv kostar. Lägg då till att ett nytt golv dessutom kommer att kosta mycket arbetstid för att lägga det nya golvet. Plus tid för riva ut det gamla och byta intilliggande socklar, dörrfoder och lister.

Ett annat skäl till att välja slipning är att livet och bostaden blir mindre påverkat under en kortare projekttid, än vid ett totalt golvbyte.

Kan välja annan look

Även om man, som husägare, längtar efter ett nytt golv med en annan färgnyans eller annat glansvärde så behöver man ändå inte byta golv.

– I många fall kan jag ge golvet en ny önskad färgtoning, genom färgade och pigmenterade lacker eller oljor. Jag gör då några exempel på mindre synliga ställen, så att kunden och jag kommer överens om önskad nyans och finish. Kunderna blir verkligen glada över förvandlingen som de inledningsvis kanske inte trodde var möjlig. Fina golv kan ju ge hela hemmet ett lyft, berättar Christoffer på Engmans Måleri i Umeå.

Tips när nytt golv lockar

Christoffer bjuder på flera viktiga råd till den som vill förnya sitt trägolv.

-Välj en golvslipare som jobbar med lacker, pigment, oljor och vaxer av väletablerade märken. Då kan han dra nytta av tillverkarens egna tester, resultat och råd som kan vara värdefulla just för ditt golvs unika förutsättningar.

-Det händer att golv döms ut av hantverkare och entreprenörer som inte jobbar med golvslipning. Men be i stället en golvslipare bedöma golvets möjligheter, innan du kastar onödiga pengar på att byta golvet. Och även om delar är skadade så kan de ofta repareras eller ersättas.

-Välj gärna någon mindre egenföretagare som kan ta hela ansvaret och lägga sin själ i projektet. Jämfört med att vara anställd i en större organisation så kan en fristående golvslipare vara mer anpassningsbar och ge svar direkt.

-Om golvet är en del av en större renovering, där trappor, väggar och tak också behöver förnyas. Anlita då någon som har fler kompetenser. Eftersom jag är utbildad yrkesmålare så behöver kunderna inte kalla in fler företag för måleri-, slip- och tapetarbeten. Det blir så mycket enklare för husägaren, avslutar Christoffer.

Text: Tom Swales

Annons