Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Kök 27 nov 2021

Återbruk räddar kök och plånbok

Köken har med tiden blivit centralpunkten i mångas hem. En plats för gemenskap, mat och barns lek. I coronans tid även mångas arbetsplats. Planlösningar som öppnar upp mot vardagsrum ökar också kraven.

Och så måste det ju skapas plats för våra ständigt allt fler hushållsprylar. Skiftande krav ska uppfyllas och förenas. Åtskilliga faktorer späder på vårt intresse för att befinna oss i hemmets ångande hjärta.

Det finns alltså många anledningar att se över hur det fungerar i våra köksregioner. Fast också att begrunda vad vi faktiskt behöver ändra där och hur det kan ordnas. Samt att undvika att förslösa de kvaliteter som redan finns inbyggda. På den punkten är det lätt att bli vilseledd. Tyvärr har många funktionella köksstommar och inredningar istället hamnat på avfallstippar. Det av ett så konstigt skäl som att sådant destruktivt köksröj så ofta har synts i media – Att krossa fungerande inredningar och ersätta med helt nya, ofta av sämre sort, gör sig sorgligt nog väldigt bra i rörliga bilder.

TV-kross

Hemfixarprogram kan få många som vill ha fräschare kök att beställa in storsläggan. Ofta i onödan.

– Renovering av existerande stommar är mer kostnadseffektivt. Dessutom kan det rädda gamla material som är bättre än dagens, tipsar Niels Schultz, verksam i branschen i ett par decennier.

Han suckar djupt vid minnet av vissa inslag i olika TV-program. En tid användes till och med ett bokstavligt talat slående anslag i byggberättandet: Snickare med skiftande humör greppade stora släggor med vilka de slog och slog och slog sönder fullt funktionella köksskåp och stommar.

Bättre renovera

Sedan kördes mängder av förstörda material iväg och helt nya inredningar monterades. Sällan visades hur något kunde renoveras för att återanvändas. Inte heller jämfördes pris och tid för olika alternativ. Likaså fick varken miljö- eller kulturaspekter fick några större utrymmen i programmen.

– Insikter om sådant kommer med tid och erfarenheter, konstaterar Nisse. Han menar att många företag säger sig kunna förbättra kök. Något alla som bor i egnahemsområden kan bekräfta när de har tittat igenom all direktreklam som landat i deras brevlådor. Men det krävs alltså så mycket mer…

Kräver yrkeskunnande

– Att kunna sprutlackera köksluckor och riva ut gammalt och sätta in nytt räcker inte alltid, noterar han. Schultz, länge aktiv i Abbaköket, verksamt i sydöstra Skåne, berättar att yrkeskunniga kan fixa mycket. Lådor och täcka över med lister och mycket annat. Då räddas gamla bra köksstommar. Plus att tids och kostnader minskar. Nisse menar att sådant kan utföras på exempelvis 15 till 20 år gamla inredningar. Men han har även varit med om att på så sätt renovera kök i 50-talshus i Malmö.

– Det enda som stoppar sådan renovering är om planlösningarna ska ändras mycket, avslutar han.

Text: Nils Lindberg

Annons