Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Ekonomi | Livsstil 14 dec 2023

Visualisera husdrömmen med modern teknik

Det är en särskild konst att visualisera det som inte finns. Men icke desto mindre viktigt när det handlar om husdrömmar. Ante Sladić, på Göteborgsbaserade visualiseringsbyrån Fabulous & Amazing Works, berättar om betydelsen av hur modern teknik kan visualisera drömmar på ett trovärdigt och övertygande sätt.

FA Works gestaltar det oförutsägbara och det som ännu inte existerar med hjälp av 3D-visualisering och renderingstekniker. Ante Sladić:

– Vi hjälper arkitekter och hustillverkare att ge liv åt framtida visioner. Det kan till exempel handla om att visualisera kataloghus i fiktiva miljöer eller uppleva ett arkitektritat hus interaktivt. Vi kan testa olika färger, inredningar och tillval, både ute och inne.

Visualisering för att undvika missförstånd

Vi frågar Ante varför det är viktigt med visualisering, eller rendering som det också kallas på ”branschlingo”. Och han menar att det hjälper husköparen att förstå och känna sig engagerad i sitt husprojekt innan grävskopan sätts i marken.

– Med rendering skapar vi realistiska bilder och filmer som ger en visuell förståelse och känsla för hur huset kommer att se ut. Annars kan det uppstå missförstånd och det kan leda till kostsamma ändringar, förseningar och oenigheter mellan parter.

Kulturell och kommunikativ förståelse

Ante berättar att de som utför visualiseringarna har med sig tre grundstenar: teknisk expertis, kreativitet och erfarenhet. Dessutom krävs en djupgående förståelse för målgruppens förväntningar för att husköparen ska bli engagerad på ett effektivt sätt.

– Visualiseringar måste vara korrekta i både känsla och detaljer. I detta sammanhang är det en fördel att anlita en svensk firma som har en insikt om den svenska marknaden och har gemensamma referenser och språkliga begrepp. När det inte finns kulturella hinder mellan parterna blir processen tryggare och säkrare för alla.

Med AI-teknik mot framtiden 

På FA Works använder man sig av AI-tekniken i vissa projekt. Men främst i ett tidigt stadium för att generera olika designidéer. Att använda AI hela vägen går inte, tekniken är ännu för generisk och den ger inte samma känsla i det färdiga resultatet.

– Vi ser en spännande utveckling där AI har potential att förbättra kvalitet och förkorta renderingstiderna. Men jag menar att den mänskliga faktorn har fortsatt stor betydelse. Det måste finnas någon som styr där bakom, en kreativ artist.

Med AI kan 3D-grafikern mer effektivt skapa visualiseringar som är mer realistiska och detaljerade. AI kan också hjälpa till med 3D-modeller vilket är särskilt användbart inom arkitektur-rendering och produktdesign.

– Men för att minimera riskerna är det viktigt att ha en balans mellan AI och mänsklig insats. Används tekniken fel kan det leda till bristande kvalitetskontroll, säkerhetsrisker och fel visualisering, avslutar Ante Sladić.

Annons