Kvalitetsprodukter Kvalitetsprodukter
Fri frakt Fri frakt
Snabba leveranser Snabba leveranser
Byggnation 26 jun 2021

Vatten, vatten, bara vanligt vatten

Är det verkligen så enkelt, att allt vatten bara är ”vanligt vatten”? När man pratar om vatten i största allmänhet är det oftast dricksvatten som avses, men det finns ju även badvatten, dagvatten och avloppsvatten.

Vad finns det för regler kring avloppsrening i Sverige och är det samma regler för den som har egen brunn? Det har vi tagit reda på med hjälp av Karl-Gustav Niska, vd på Skandinavisk Ecotech.

Avloppsvatten, vattenrening och egen brunn

Enligt Karl-Gustav styrs alla avloppsanläggningar i Sverige av miljöbalken, oavsett om det handlar om kommunala eller privata anläggningar. Som fastighetsägare har du dock ett egenansvar, då du måste se till så att det egna avloppet klassas som ett godkänt avlopp, säger Karl-Gustav.

Oavsett varifrån vi får vårt dricksvatten är det från början avloppsvatten som har renats. För detta krävs en omfattande och noggrann reningsprocess, men också ett gemensamt ansvar för det egna avfallet och avloppet. Men hur ser kraven på avloppsrening ut för den enskilda fastighetsägaren?

Även i denna fråga har Karl-Gustav Niska varit oss behjälplig, då han även är en av grundarna av det svensktillverkade minireningsverket Ecobox. Därmed har han expertkunskaper som han gärna delar med sig av till VillaNytts läsare:

-Äger du en fastighet med enskilt avlopp har du enligt lag ansvar för den egna anläggningen. För att en privat avloppsanläggning ska kunna klassas som godkänd behöver du ansöka om tillstånd från din hemkommun. Varje tillstånd anpassas efter känsligheten i fastighetens omgivande miljö, vilket innebär att varje fastighet kräver ett eget, unikt tillstånd.

Räcker det med en trekammarbrunn?

Många fastighetsägare har en så kallad trekammarbrunn, men räcker det för att rena avloppet?

Enligt Karl-Gustav Niska gör det inte det, då du enligt lag måste ha ytterligare en reningsfunktion som rensar och renar såväl bakterier och slam. Dessutom måste du underhålla din anläggning löpande och då är ett godkänt minireningsverk att rekommendera  för lättare hantering.

Till den som har funderingar på att installera ett minireningsverk på tomten rekommenderar Karl-Gustav att man anlitar en certifierad installatör som vet att placera reningsverket med utgångspunkt i de förutsättningar som finns. Det innebär att man måste ta hänsyn till såväl  markförhållanden som omgivning och den egna dricksvattenbrunnen, berättar Karl-Gustav.

Installatören ska även göra noggranna kontroller av befintliga ledningar, något som enligt Karl-Gustav Niska oftast görs i samband med planeringen av gräv- och schaktarbetet samt den nya rördragningen.

De som bor i ett glesbygdsområde i kallare breddgrader ska klara sig med ett robust minireningsverk utrustat med hög reningskapacitet. Kyla och kraftiga väderomslag är något man bör ta fasta på redan i utvecklingsfasen av ett minireningsverk, avslutar Karl-Gustav.

Text: Petra Roman / Foto: Skandinavisk Ecotech

Annons