Hög produktkvalitet Hög produktkvalitet
Snabba leveranser Snabba leveranser
Fri frakt på allt Fri frakt på allt
Arkitektur | Byggnation 22 jan 2022

Varför bygga hus i sten?

Det blir allt vanligare med stenhus på en marknad som tidigare nästan helt dominerats av trähus. Så varför välja stenhus? Vi frågade Dan Andersson, vd och ägare av DAST.

När det gäller villaproduktion har marknaden dominerats av trähus. Men under 00-talet ändrades det på sina håll och kunderna blev generellt mer kvalitetsmedvetna. För många husleverantörer kom detta som en utmaning.

– När jag började i branschen 1999 var det bara enstaka stenhus som byggdes. Idag är det tvärtom. I Skåne byggs det nästan bara stenhus idag, men längre norrut är det fortfarande trähus, berättar Dan Andersson.

Tre byggsätt, fördel lättbetong

Det finns tre vanliga sätt att bygga stenhus på: tegel, leca-block och lättbetong. När vi frågar Dan Andersson pratar han sig varm om den vägen som de själva valt – nämligen helgjutna, massiva lättbetong-block.

– Lättbetong är mycket vanligt och isolerar sig själv med luftbubblor i materialet. Med leca-block och tegelväggar krävs det isolering.

Lättbetongen är en svensk uppfinning och kom på 20-talet. Ryktet säger att det är dyrare, men Dan Andersson menar att det inte spelar någon avgörande roll då denna materialkostnad är en liten del av den totala kostnaden för att bygga hus.

– Blocken består av sand, kalk och vatten – ingen plast. De är helt formbara och det går att vara flexibel när det kommer till husets utformning, vilket gör det lättare att anpassa huset efter tomten och få till en spännande arkitektur. De som bygger med trä måste många gånger hålla sig till moduler.

Betongblocken gjuts i formar, de staplas och limmas på varandra och därför slipper man fogar som annars kan ge upphov till köldras. Och blocken kan med enkelhet formas till för att exempelvis skapa rundade hörn, nischer eller sittbänkar.

– Det är som att bygga med lego. När väggen är uppmurad putsar man bara på båda sidor, säger Dan Andersson.

Stenhus – hållbara byggnader

Så är stenhus mer hållbara jämfört med trähus? Ett starkt argument för att välja stenhus är att ett stenhus kan stå i 150 år och vara en bostad för många familjer under flera generationer. En annan stor fördel är att huset är varmt på vintern och svalt på sommaren tack vare de tjocka stenväggarna.

– En annan hållbarhetsaspekt är att våra energiberäkningar klassificerar våra stenhus för den nästhögsta klassen. Nästa steg i klassificeringen är passiv-hus, det vill säga hus som har ett nollindex. Jag får ofta glada mejl från kunder som berättar om sina elräkningar.

Bättre mående med bra boendemiljö

Dan Andersson har byggt stenhus sedan 2007 och är glad och stolt för att vara med och skapa vackra bostäder med hög kvalitet, från golv till tak.

– Miljön vi bor i påverkar oss mycket, med en bra boendemiljö mår vi bättre. Där är min drivkraft, att skapa kvalitet. Vi har hållit på i fjorton år och vi ser nu att människor har ett kvalitetstänk på ett annat sätt idag. Det ligger i tiden.

Text: Eva Rydinger

Annons