Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Okategoriserade 4 feb 2024

Vårda träden tidigt för en skönare trädgård

Vackra träd gör trädgården upplevelserik och mångdimensionell. Och genom att påverka träden tidigt ökar möjligheten att få önskad täthet, form, höjd, genomsläpplighet för ljus, skugga, fruktmängd, vind- och insynsskydd. Experten Tobias Qvick, på det trädvårdande företaget Trygga Träd i Stockholm, bjuder på tips för dina träd.

VILLANYTT: Om ett träd utgör ett problem i trädgården så är det oftast ett tecken på att det inte vårdats och vägletts till att passa trädgården och ägaren. Tobias Qvick på Trygga Träd:

– Hjälper man trädet tidigt så blir det ytterst lite arbete senare för att få trädet som man önskar, så att det tillför värden i trädgården. När vi börjar arbeta med ett träd så har vi en plan för varje grens eller kvists utveckling, på 20 till 30 år. Genom att jobba proaktivt så minskar vi risken för grövre kapningar i framtiden som kan ge röta och oönskade former. Man ska jobba MED trädet tidigt, för att slippa jobba MOT det senare.

Några av de vanligaste problemen som villaägare upplever med sina träd är att de hindrar utsikt eller sol, och att grenar utgör risker och hinder. I många fall tror tomtägaren att trädfällning är lösningen, men teamet på Trygga Träd tar gärna trädet i försvar:

-Med genomtänkt beskärning eller gallring kan vi oftast ta bort problemet för ägaren, och samtidigt låta trädet leva kvar och utvecklas vackert. Något som husägarna brukar bli mycket tacksamma för senare. 

Be om en bedömning
Träd kan även stärka fastighetsvärdet. De flesta spekulanter sätter nämligen större värde på en trädgård med fina träd på lämpliga platser, jämfört med en helt öppen yta. Är det dessutom bra fruktträd så stiger intresset ännu mer. Så tänk dig noga för innan varje stor kapning eller fällning.

– Det är bättre att tillkalla oss för en kostnadsfri bedömning, tipsar Tobias. Är trädets krona ett hinder nedtill så kan ett ”kronlyft” vara en bra lösning. Då tar vi bort de nedre grenarna upp till en viss höjd, där trädkronan får utvecklas. Som arborister kan vi bedöma hur trädet mår, och eventuella problem behöver inte alltid sitta i trädet. Vattenbrist är inte ovanligt. Förutom mer vattning, helst kvällstid, så kan det vara läge att anlägga en perenn rabatt runt stammen, för att undvika gräsmatta nära trädet. Gräs stjäl nämligen mycket av vattnet som trädet behöver, och gräsmattans öppenhet gör att jorden snabbare torkar ut – och dessutom kan stammen skadas av att ofta bli påkörd av gräsklipparen.

Fler bra tips
Tänk också på att om ett träd ser risigt ut så kanske problemet snarare ligger i de närmaste och konkurrerande träden. Tobias på Trygga Träd ha fler goda råd till de som vill få träden att förgylla utemiljön:

– Anlita hellre en kvalificerad arborist som ser en helhetsbild över trädgården, än någon som bara erbjuder fällning och kapning. Och välj ett företag med alla försäkringar, som kan ta ansvar för eventuella skador om olyckan är framme. Planera trädets utveckling långsiktigt.

Text: Tom Swales

Annons