Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Värme/Kyla 26 feb 2020

Var rädd om ditt ventilationssystem

I snart 30 år har Kungsbacka Sotning och Ventilation varit igång eller ”Kungsbackasotarn” som de kallas av gemene man. Och idag är det tio stycken medarbetare samt den söta sotarjycken Bella som tar sig an det mesta inom sotning och ventilation. Behöver du till exempel besiktiga och rengöra ventilationerna eller imkanalerna eller besiktning av såväl skorsten som eldstad så hjälper de gärna till med det.

 

-Vi grundades 1984 och jag och Anette Friis köpte hela verksamheten i januari 2012. Sotningen är ju vårt huvuduppdrag, det gäller både eldstäder och imkanaler och sedan håller vi ju på med besiktning- och ventilationsrensning sedan många år. Vi gör även injusteringar på dem och detta bör man göra med ett intervall 6 till 8 år, berättar Jan-Åke Friis, Vd och ägare.

Rensning av im-kanaler och spisfläktar görs även i brandförebyggande rensning. Lagkravet på att sotaren skulle ansvara för rensning av imkanalen i privatbostäder togs bort 2005 och då la man över det ansvaret på fastighetsägaren men behovet av rensning finns ju fortfarande kvar. Detta är ett bra sätt att förbygga brand i imkanalen om olyckan skulle vara framme.

 

VENTILATIONSSYSTEMET BLIR SMUTSIGT OCH BEHÖVER RENGÖRAS

 

De flesta ventilationssystem är inställda på ett minimivärde när de installeras och detta minimivärde regleras av bygglagstiftningen och fungerar bra till en början. Efter hand blir ventilationssystemet dock smutsigt och ger ett sämre tillflöde av frisk luft och i sin förlängning ökar det också risken för fukt- och allergiframkallande partiklar. Och det är där Kungsbackasotarn kommer in för de vet att regelbunden rengöring, justering och rensning ger dig allting din ventilation behöver.

 

Börjar det brinna i en villa är det inte sällan det har med eldstäder eller rökkanaler att göra. Just därför är det viktigt att dessa är i ett gott skick. Kungsbackasotarn kan bistå dig med en rad olika typer av besiktningar, som ny- och ombyggnation. Om du ska installera nya rökkanaler eller eldstäder har du skyldighet att göra en bygganmälan och beställa en besiktning efteråt. Även vid överlåtelse, husköp eller försäljning har du undersökningsplikt och det innebär att du själv ska låta genomföra de besiktningar och kontroller som behövs. Så för att vara på den säkra sidan bör man kontakta sotaren för att få en ordentlig besiktning gjord av fastighetens anläggningar.

 

-Det är viktigt med undersökningen på eldstad/skorsten när man köper en fastighet. Det blir en ny brukare som eldar och använder eldstaden på ett annat sätt. Då är det viktigt att veta att allt är genomgånget och godkänt. Man ska komma ihåg att bara för att det fungerar att elda så betyder inte det att anläggningen är säker. Därför ska man se till att ha koll på sin eldstad och dess rökgaskanaler, avslutar Jan-Åke.

www.kungsbackasotarn.se

Text: Linda Johansson

Annons