Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation 13 apr 2024

Välj en miljövänlig avloppsrening

Du har hittat din drömstuga. Det finns bara ett problem. Stugan saknar godkänt avlopp. Men lugn, det finns lösningar även för den vars fastighet inte går att ansluta till ett kommunalt avlopp. Ett eget minireningsverk. Asgeir Skjolden från Klaro reningsverk förklarar närmare.

Det finns fortfarande fastigheter med gamla avloppslösningar där utsläpp sker direkt i bäckar eller diken. Ett miljöproblem som heter duga. Men det finns minireningsverk som används för att rena avloppsvatten från fastigheter med enskilt avlopp.  Verket fungerar som ett filter mellan avloppsvattnet och naturen.

– All skit vi ger ifrån oss blir till slam, förklarar Asgeir Skjolden, affärschef på Klaro i Sverige.

Avloppet från till exempel toaletten eller diskhon innehåller bakterier och skadliga ämnen och behöver renas för att inte skada naturen och påverka miljön negativt.

Miljövänligt alternativ

Det finns minireningsverk som använder en väldigt liten mängd kemikalier vid reningen och därmed blir mer miljövänliga. Ett exempel på det är Klaro reningsverk, som använder sig av en biologisk process som först binder och sen luftar slammet. Då skapas ett biologiskt positivt slam.

– Det gör att slambilen inte behöver komma så ofta för att tömma tanken, på grund av att verket fungerar så bra, säger Asgeir Skjolden.

En gång om året behöver reningsverket servas. Då mäts PH-värde, fosformängd och slammängd. Allt för att säkerställa att avloppsreningen fungerar som den ska.

Teknik ovan mark

Asgeir Skjolden förklarar att det första den som vill installera ett minireningsverk ska göra är att kolla upp vilka krav just din kommun har och sedan ansöka om utsläppsrätt.

– Kolla också om någon granne tänker göra samma sak. Då kan ni gå ihop om ett reningsverk och därmed  få en billigare lösning, säger han.

Därefter måste en gräventreprenör anlitas, då avloppstanken måste ner en bit i jorden. När tanken väl är på plats och elen är inkopplad får ni en genomgång av hur allt fungerar. Ni får exempelvis veta vad ni får spola ner i toaletten och vad ni inte får spola ner.

– Det som är en stor fördel med våra tankar är att vi inte har någon teknik eller elektronik nere i själva tanken. Allt samlas i ett styrskåp ovanför, säger Asgeir.

Tanken har även ett lock ovan mark som gör att det går enkelt att serva och renovera den utan att behöva gräva upp den.

Text: Carolina Carpvik

Annons