Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Badrum/VVS | Byggnation 14 dec 2021

Våga installera golvvärme själv

Man kan spara in rejäla slantar på att själv installera huvuddelen av det vattenburna golvvärmesystemet. Det finns dessutom stora möjligheter att själv hitta alla komponenter till riktigt bra priser. Faktum är att nästan varje normalhändig villaägare kan fixa det, särskilt när det finns support tillgänglig. Detta förklarar Anders Gärdt och hans team, på e-handeln billigtvvs.se, som många villaägare dagligen får hjälp av för att välja passande komponenter.

Vattenburen golvvärme är inte bara en fråga om ökad komfort. Att golvslingorna sänker uppvärmningskostnaderna, jämfört med väggradiatorer, är nog det främsta argumentet. Och kan man dessutom sänka investeringskostnaden så blir det väldigt lönsamt. Anders instämmer:

-Ja, de flesta villaägare som vi hjälper lyckas nog spara uppemot fyrtio procent av materialkostnaden här i webbshopen, jämfört med på byggvaruhusen. Installerar man då systemet själv, och tar in ett proffs på slutet för själva inkopplingen, så blir den totala kostnaden kanske halverad.

Kan få systemet uträknat

Somliga villaägare kanske känner tveksamhet inför uppgiften att välja ut alla rätta komponenter, för ett system som ska passa hemmets alla förutsättningar.

-Det behöver man inte oroa sig för. Man kan rita och mäta upp en enkel planskiss. Med hjälp av den, och några följdfrågor, kan vi föreslå och plocka samman ett perfekt paket. Som beställare kan man också få en CAD-ritning, som visar hur slingorna är tänkta att dras i varje rum, berättar Anders.

Att man dessutom får göra återköp på de produkter som inte gick åt, är en stor trygghet. Eftersom man då törs beställa hem lite extra, utifall man tabbar sig vid monteringen. Skulle man däremot ha snålat så sätter inte det heller stopp för projektet, eftersom extra komponenter kan levereras snabbt.

Mer snickeri än rörmokeri

För en lekman kan vvs-jobb kännas avancerat, men Anders förklarar att mycket i installationen av golvvärme snarare handlar om snickerijobb.

-Exempelvis kapning och montering av de spårade spånskivorna som värmeslingorna går i. Något som väldigt många villaägare köper från oss. Och ställs man inför frågor under arbetet, så är vi bara ett telefonsamtal bort. Och vi vet ju då exakt vilka komponenter som kunden har, och hur de är tänkta att byggas samman.

Själva inkopplingen, av fördelaren och rören, till husets värmeledningar bör man däremot överlåta till proffs, vid minsta osäkerhet.  Ett ytterligare steg för att skapa en snålare och skönare golvvärme, är smarta termostater. Anders visar oss:

-Ja, de här nya termostaterna lär sig hur snabbt ditt rum värms upp, eller kyls ner. Då kan den reagera tidigare med att tillföra eller pausa värmningen i golvet, så att rummet inte hinner uppnå onödiga temperaturtoppar eller svala dalar. Värmen blir då jämn och mer ekonomisk.

Annons