Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Djur | Livsstil 13 jan 2023

Vad kan ett veterinärbesök kosta?

Djurvårdsbranschen har under de senaste åren skapat många rubriker i media. En orsak till detta är otydliga priser med stor spridning som skapar konflikter mellan djurägare och kliniker. Villanytt träffade Olivia Schell som ser en lösning med plattformen Vetpris.se.

Otydliga veterinärsvårdspriser och stora prisskillnader leder till motsättningar och konflikter mellan kliniker och djurägare. Psykisk ohälsa är också vanligt bland veterinärer. Att branschen för djurvård har många utmaningar har fått Olivia Schell att skapa Vetpris.se, en webbsida som kan möjliggöra ökad transparens och samverkan mellan kunder och kliniker.

– Vetpris.se är en plattform för djurägare och kliniker. Vi jobbar aktivt för samarbete, kunskap och kvalitet. Vår vision är att uppnå transparens inom djurvård samt minska antalet konflikter mellan djurvårdspersonal, djurägare och uppfödare. Med detta vill vi uppnå bättre hälsa och välmående hos djur, djurägare och veterinärer.

Projektet har varit igång under två år och ett av delmålen är att samla in underlag för vad djurvård kostar i Sverige.

– Plattformen är på plats och nu vill vi få igång jämförelserna och diskussionen på allvar. Vi behöver alla pusha för mer transparens – försäkringsbolagen, föreningar, kliniker och djurägare. Vi behöver förändra hela marknadens beteende, menar Olivia.

Varierande priser

Olivia Schell berättar att det inte finns någon bransch likt djurvården som är lika sluten när det kommer till prissättning mot privatkunder. För djurägaren är det nästan omöjligt att ringa runt till ett stort antal kliniker för att hämta hem information om vad behandling av ett visst fall kan kosta. Detta gäller även när djurägaren känner igen problemet och vet vad som förväntas.

– Påfallande ofta vill man göra om en redan utförd grundundersökning, innan man lämnar ett prelimärt pris på eventuell åtgärd. Men kunden kan så klart inte låta ett flertal kliniker utreda ett problem bara för att få ett åtgärdspris, säger Olivia.

Utbredd psykisk ohälsa

Det finns också en utbredd problematik kring psykisk ohälsa i branschen. Om djurägarna upplever priserna som oskäliga och icke-transparenta ökar det sannolikt antal anmälningar. Faktum är att antalet anmälningar ökat stadigt de senaste åren. För djurägaren finns nästan ingen acceptans för att en veterinär kan begå ett fel – yrkeskåren ska vara ofelbar, dygnet runt, året om.

– Samtidigt sitter kunden i en rävsax. De både vill och är skyldiga att se till att ge djuret rätt vård i rätt tid. I kombination med en låg kunskap och dålig upplysning om prisbilden, blir det inte sällan besvikna och arga djurägare. Vår förhoppning är att djurägarna kan förbereda sig bättre vad gäller priser och att ökad transparens kommer underlätta, säger Olivia.

Regeringen medveten om problemen

Nu har regeringen lagt fram ett förslag som ska främja djurägarens möjlighet att göra ett aktivt val när man söker veterinärvård. Regeringen kräver då också högre transparens när det kommer till prissättningen.

– Vårt projekt med Vetpris.se faller väl in här. På Vetpris.se ska djurägare och veterinärer kunna nå varandra. Veterinärerna kan själva administrera sina priser i vår databas. Kunderna får en överblick och kan utifrån veterinärens kompetens, avstånd, tillgänglighet och pris göra ett aktivt val, säger Olivia Schell.

SLU och Vetpris

SLU genomför nu ett forskningsprojekt för att kartlägga och analysera kostnader för djurägarna inom djursjukvården, främst för smådjur men även för häst och andra djurslag. Detta projekt sker i samarbete med Vetpris.

– Syftet är att sammanställa och belysa vad veterinärvården kostar djurägarna idag och vad den har kostat tidigare under åren. Tanken är att ju mer information vi har tillgång till desto bättre kan samhället och djurägarna anpassa sig till kostnadsläget och djurägarna kan även själva påverka sina egna kostnader, avslutar Olivia Schell och Agneta Egenvall, SLU.

Text: Eva Rydinger

Annons