Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil

Vad betyder ”nyckelfärdigt hus”, för den som ska köpa hus?

Ett nyckelfärdigt husavser oftast en totalentreprenad. Det vill säga att entreprenören bygger upp och färdigställer ett komplett och inflyttningsklart hus, på beställning och initiativ av den som ska köpa hus. Motsatsen är de fall där kunderna som ska köpa hussjälv tar ansvar för byggnationen, eller bara vissa moment av den. Vi på Villanytt noterar även att vissa fastighetsmäklare säger ”nyckelfärdigt hus” generellt om alla begagnade hus, även äldre, så länge de är inflyttningsklara. Begreppet är inte juridiskt reglerat, utan vad som ska ingå måste avtalas mellan leverantörer, entreprenörer och de som ska köpa hus.

Nyckelfärdigtkan även avse nybyggda hus som uppförts på villaföretagets eget initiativ och inköpta tomt. Alltså nybyggda villafastigheter i lager, till försäljning för de som vill köpa husoch flytta in på direkten.

Vad ingår i nyckelfärdigtnär man ska köpa hus?

Villanytt har som exempel tittat på Eksjöhus, en av landets populäraste husleverantörer: Om man väljer att köpa hus, som avtalats som nyckelfärdigtfrån Eksjöhus, så ingår i stort sett allt. På utsidan ingår exempelvis grundmålning och en komplett fasadklädsel av trä, puts eller tegel. Även yttertaket ingår, vanligen av plåt eller pannor av betong eller tegel, med anslutande plåtarbeten, hängrännor och stuprör. När Villanytt tittar på insidan för nyckelfärdiga Eksjöhus så ingår bland annat massiva innerdörrar, komplett badrumsinredning och ett inbyggt kök med mjukstängande luckor och rostfri spiskåpa.

Oavsett vilket leverantör man ska köpa husfrån så kan naturligtvis alltid avtala med leverantören om vad som ska ingå. Men vid en prisjämförelse mellan olika nyckelfärdigahus, från olika leverantörer så bör man granska vad som ingår, som standard. Här uppfattar vi Eksjöhus som särskilt generösa, där standarden för nyckelfärdigtäven omfattar ett komplett vitvarupaket i kök och tvättstuga, en massiv ektrappa (i tvåplanshus) och lamellgolv av ek i alla rum. Dessutom är alla innerväggar isolerade, och badrums- och toalettväggarna är helkaklade.

Kan man räkna med att värmesystemet ingår i ”nyckelfärdigt”?

När man ska köpa husså bör man inte chansa kring vad som medföljer i priset för en nyckelfärdigvilla. Läs därför avtal och offerter, så att du vet vad du kan förvänta dig. De allra flesta husleverantörer är mycket måna om att kunden ska uppleva det som tryggt att köpa hus, så om du själv glömt att fråga om exempelvis radiatorer eller golvvärme ingår, så kommer säljaren säkerligen ställa frågan åt dig. När Villanytt tittar på exemplet Eksjöhus, så ingår faktiskt berg-, sjö- eller jordvärmepump (alternativt frånluftsvärmepump) som standard i alla nyckelfärdigahus. Dessutom ingår golvvärme på entrévåningen, medan en eventuell ovanvåning har vattenradiatorer som standard.

Varför välja nyckelfärdigtnär man ska köpa hus?

De flesta som bestämmer sig för att köpa hus nyckelfärdigt, gör det för smidigheten och tryggheten. Eksjöhus förklarar att det gäller både vid husets uppförande, såväl som alla efterkommande garantiår. Motsatsen, att färdigställa delar av huset själv, förutsätter att man har mycket tid att satsa, liksom teknisk kompetens, maskiner, verktyg, en organisatorisk förmåga och gärna kontakter i byggbranschen. Med dessa förutsättningar finns såklart goda möjligheter att få ner kostnaderna för det färdiga huset. Men att köpa husbetyder också att du köper tusentals komponenter som omfattas av garantier. Vid nyckelfärdigtköp så ligger hela garantiansvaret hos husleverantören. Detta oavsett om det uppstår fel på vattenledningarna, elen, värmepumpen, hushållsmaskinerna, kaklet eller andra delar och funktioner. Om den som ska köpa husdäremot väljer att utföra vissa arbeten själv, med inköpta material och komponenter från olika leverantörer så finns ingen garanti att åberopa om utförandet orsakar problem. Det som inte är yrkesmässigt utfört kommer inte heller att omfattas av villaförsäkringen, till skillnad mot ett nyckelfärdigthus.

Villanytt avslutar med att tipsa dig som ska köpa hus, om praktiska och kostnadsfria kalkylverktyg och checklistor på eksjohus.se. Trevlig husresa!

Annons