Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
El/Energi 12 jun 2024

Vad är Grön teknik-avdraget?

Grön teknik-avdraget är en statlig skattereduktion som syftar till att uppmuntra privatpersoner att installera hållbara energilösningar i sina hem. Från och med 2021 kan du få skattereduktion om du anlitar ett företag för att installera din produkt. Avdragen kan vara upp till 20% för solceller och upp till 50% för energilagring och laddstationer för elfordon. Detta avdrag kan spara upp till hälften av dina material- och installationskostnader.

Hur fungerar avdraget?

När du bestämmer dig för att installera grön teknik, kan du ansöka om Grön teknik-avdraget. Processen är enkel:

  1. Val av leverantör: Välj en leverantör som erbjuder installation av grön teknik, såsom Laddboxkillarna.se, som också tar hand om ansökan.
  2. Installation och faktura: När installationen är klar, kommer leverantören att sköta ansökan om skattereduktionen. Avdraget syns direkt på fakturan, vilket innebär att du endast betalar ett reducerat pris.
  3. Avdrag: Skatteavdraget gäller för material och arbetskostnad. Den högsta summan för avdraget är 50 000 kronor per person och år. Detta betyder två personer i hushållet kan få upp till 100 000 kronor i avdrag varje år.

Vilka krav finns det?

För att använda Grön teknik-avdrag måste du uppfylla vissa krav. För det första gäller avdraget för installationer i självägda småhus och lägenheter som, eller när man bygger nytt hus. Du måste även se till att du betalat tillräckligt med skatt för att kunna kvalificera dig för avdraget. Till sist gäller avdraget endast privatpersoner.

Fördelar med avdrag

Att använda Grön teknik-avdraget har flera fördelar:

  • Bra för plånboken: Investeringar i hållbar teknik mer blir mer överkomliga genom att minska material- och installationskostnaderna med upp till 50 %
  • Bra för miljön: Bidra till att minska vår påverkan på miljön genom att använda förnybara energikällor och minska ditt beroende av fossila bränslen.
  • Egenproducerad el: Genom att installera solceller och energilagringssystem producerar du själv din energi och minskar på lång sikt dina energikostnader.

Hur får man avdrag?

Det är enkelt att ansöka om Grön teknik-avdrag. Leverantören, som t.ex. Laddboxkillarna.se, tar hand om ansökan för din skull. Du behöver endast informera dem om att du vill amvända avdraget, så sköter de resten. Avdraget kommer sedan att synas direkt på din faktura.

Viktigt

Avdraget gäller för installationer som är påbörjade och betalda från 2021. Kontrollera att du har betalat tillräckligt med skatt för att utnyttja hela avdraget. Grön Teknik-avdraget är en möjlighet för privatpersoner att investera i hållbar teknik och spara pengar samtidigt.

Annons