Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Trappor 23 nov 2023

Trappor som tar hemmet till en nivå högre

För att en trappa ska bli en naturlig del av interiören så ska den inte bara byggas med perfekt måttanpassning för utrymmet, gångriktningen och våningshöjden. Även material, färger, designstil och funktioner ska passa arkitekturen, behoven och smaken. Artur Piekarzewicz på Artstairs förklarar hur skräddarsydda trappor blir så mycket mer än bara en passage till övervåningen.

Artur nämner olika trapptyper och vad som är avgörande när han ritar dem:

-Det börjar oftast med att jag besöker platsen och tar alla mått. Sen tittar jag på husets ålder, material, detaljer i arkitekturen och hur trappan ska användas. Trätrappor, glastrappor, metalltrappor och specialtrappor i modern, antik eller retrostil ska ju stämma med husets identitet. Sen kan man såklart behöva ta hänsyn till ett särskilt behov, eller önskemål, men den ska alltid kännas rätt, välkomnade, bekväm och säker.

Även ljud och stabilitet är egenskaper som förmedlar känslan av en trappas kvalitet.
-Ja, ljud är otroligt viktig. En trappa ska låta minimalt när man går i den. Och det kan vi påverka med designen, konstruktionen och materialet. Även i monteringen på plats så använder vi speciella limprodukter och fogmassor för att göra trappan ljudlös och stadig, berättar Artur.

Påverkar värdet

Andra viktiga detaljer är hur handen upplever handledaren längs trappstegen, eller räcket runt ”trapphålet”. Bland de trappor som Artur har ritat och installerat under snart trettio år finns vissa som påminner om monument, skulpturer eller vackra möbler som förstärker platsens karaktär.

-Man kan göra så mycket med en trappa. Den kan både framhävas och få stor personlighet, likaväl som att den kan göras mindre synlig och transparent. En unikt designad och byggd trappa för en specifik plats blir något helt annat än att montera ihop fabriksfärdiga moduler som kan köpas på byggvaruhus. Inte minst måste man ha kunskap om vilka säkerhetskrav som boverket eller kommunen kräver.

Flera fastighetsmäklare instämmer i att platsanpassade trappor höjer husets värde, och ofta framhävs den då i deras broschyrer.

Viktigt att förstå visionen

Som beställare och husägare vill man naturligtvis vara säker på att man förstått Arturs trappförslag innan man säger ”ja”.

-De programvaror som jag arbetar med ger husägaren mycket lättförståeliga illustrationer, ritningar och vi kan även visa en 3d-visualisering. En trappa är verkligen en tredimensionell skapelse, som man kan möta från många olika håll.

Under ett antal turer ute i landet så besöker han flera beställare för att ta mått, betrakta förutsättningarna och lyssna på önskemålen. Den samlade information utgör sedan grunden för ritarbetet i Artstairs ateljé, i Höganäs.

– Ja, instämmer Artur. Trapporna tillverkas hos de främsta tillverkarna av respektive trapptyper. Jag vill verkligen uppmuntra alla att unna sig den trappa som man faktiskt önskar sig, och som huset förtjänar. En trappa bör aldrig bli en halvdålig kompromiss.

Text: Tom Swales

Annons