Trädgård 19 maj 2020

Trädgårdsmästare i Ale

Med endast utbildade trädgårdsmästare i laget så utförs alla jobb med blick för hur helheten gynnas.

Annika Ulfheden och kollegorna i Ale Trädgård vet hur viktig kommunikationen med kunderna är:

–Ja, ute i deras trädgårdar så är vi inkännande och lyhörda för deras önskemål. Många uttrycker uppskattning för att de slipper språkhinder när vi kommer, och för att jobbet utförs av någon med kompetens för helheten, berättar Annika.

Teamet utför både avancerade projekt likaväl som enklare moment, vilka också får ett bättre resultat med deras breda kunnande:

–Visst, exempelvis vattning kan göras mer korrekt med kunskap om jord, dränering och växtarters känsligheter. Och att vid ogräsrensning kunna identifiera växtarterna som sticker upp är också värdefullt, säger Annika.

Ale Trädgård utför bland annat skötsel, design och anläggande av nya trädgårdar, likaväl som beskäring av etablerade växter.

–Just nu är det mycket plantering, och då ger vi gärna råd om hur och var olika växter kommer att upplevas och trivas. För även om man rent geografiskt bor i en viss klimatzon, så har man ofta flera olika odlingszoner på tomten, med olika markförhållanden, vind, skugga, ljus, grannväxter och annat.

 

Text Tom Swales

 

Läs senaste Bäst i Test 2020 av studsmattor här.

 

Läs mer på Boverkets hemsida om bygglov för trädäck eller altan här.

 

Annons