Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Trädgård 16 dec 2023

Tips: Välja pergola som håller

Alla pergolor håller för en vindstilla sommar, men alla kommer tyvärr inte vara lika fräscha året efter. Höststormarna, solens UV-strålning, regnet, kylan och snön påfrestar materialen, konstruktionen och funktionerna. Så det gäller att granska och välja rätt pergola från början. Magnus Johansson på Enviroom har decenniers erfarenhet av pergolor och bjuder gärna på värdefulla köpråd.

Bland många olika pergolor i Envirooms showroom, i Billdal, förklarar Magnus:

– När man väljer pergola, så behöver man acceptera kopplingen mellan pris och kvalitet, om man inte vill bli besviken eller förbannad. Väljer man lågpris så får man inte den tåligaste lacken, de stabilaste mekanismerna och rejäla materialdimensionerna som klarar Nordens varierande väder. Även längden på garantin är en indikation på vad du kan förvänta dig. Pergolan ska ju hålla betydligt längre än bara det år som reklamationsrätten ger dig. På våra modeller får exempelvis du tio års garanti på stommen. 

Fråga också vad garantin egentligen innebär. I lågprisklassen kan det vara svårt att reklamera en pergola trots att färgen har flagnat, delarna bleknat och aluminiumet korroderat – så länge pergolan ändå står upp. Känsliga pergolor kan ha garantier som endast gäller om du exempelvis smörjer in alla delar två gånger om året. Och om garantin gäller så kanske du bara får reservdelar som du måste byta själv, vilket kan bli knepigt. Fråga också vem du ska driva eventuella garantiärenden mot – butiken eller fabriken i Asien?

-Att vi kommer ut och reparerar garantifel under de fem första åren, är ett mycket uppskattat skäl till att så många beställer pergolan från oss. Den servicen finansieras av kvalitetsmärkena italienska Gibus och belgiska Renson.

Öppningsbart tak eller roterande lameller?

Det kan alltså vara värt att betala tjugo procent mer för en pergola som fortsätter se ny ut under en längre tid.

-Ja, men lägg inte pengar på fel saker. Om du exempelvis har en stor altan så kanske det är onödigt att välja ett helt öppningsbart tak, eftersom du ändå har så mycket annan yta under öppen himmel. Ett tak med roterbara lameller ger dig ändå åttio procent öppen himmel, och blir kostnadseffektivt jämfört med ett helt öppningsbart. Har du däremot en begränsad yta eller terrass, så är det ofta värt att kunna få undan hela taket över den plats du har tillgång till, förklarar Magnus på Enviroom.

Säkrare livslängd om montering ingår

Många konsumenter har haft svårt att reklamera pergolor som de beställt från utlandet och monterat själva. Magnus instämmer:

-Ja, som lekman kan du göra fel, i synnerhet om det är avancerade pergolor. Men även om du har gjort helt rätt så är det lätt för en nätbutik, utan representant i Sverige, att skylla ifrån sig ansvaret. Våra pergolor erbjuds bara med montering av våra egna licensierade montörer, och då kan du vara trygg med att ansvaret ligger på oss under många år.

Text: Tom Swales

Annons