Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil

ENERGIPANELEN

Hushållens elförbrukning påverkas av vanor, fastighetens isolering och uppvärmningssystem, hushållsapparaters effektivitet och andra faktorer. Å andra sidan så styrs elpriset av marknaden, val av avtalsform och leverantör, samtidigt som allt fler konsumenter värderar miljömärkningar högre än eventuellt insparade kronor.

Dessutom väljer allt fler villaägare att själva bli elproducenter, genom att sätta solpaneler på taket. Det är en spännande marknad som väcker frågor, vilka vi här bollar till några av marknadens aktörer.

Annons