Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Byggnation | Bäst i test 29 jul 2023

Test av ozongeneratorer: Originalet på marknaden fortfarande bäst-i-test

Ozongeneratorer för hemmabruk har blivit populära, men med ökad efterfrågan följer en våg av nya och potentiellt osäkra produkter. Redaktionen på Villanytt har låtit testa och jämföra dem med ozongeneratorn Ozoneair som av många anses vara originalet på den nordiska marknaden.

 

Ozongeneratorer har tidigare använts enbart av olika saneringsföretag för att ta bort svåra lukter som mögel, brandrök och tobaksrök. Dessa produkter kräver gedigen yrkeskunskap och får bara användas av proffs.

 

Revolution på marknaden

Teknikföretaget Ozoneair i Luleå förändrade marknaden totalt genom att presentera en produkt för hemmabruk som effektivt sanerar med ozon, och samtidigt är enkel att hantera och säker för konsumenten. Eftersom ozon är en starkt oxiderande gas, är det extremt viktigt att en ozongenerator inte medför några risker för användaren eller hemmet som saneras.

 

Företaget Ozoneair har sålt över 50 000 exemplar och deras ozongenerator har behandlat tusentals utrymmen i Sverige och Norden. I takt med att ozongeneratorer blivit alltmer kända och populära har nya aktörer dykt upp på marknaden och erbjuder vad som kan verka billigare alternativ. Villanytt har därför gjort ett test och jämfört dem med originalet Ozoneair.

 

Bakgrund till granskningen

För att säkerställa att detta test genomfördes med högsta möjliga kompetens och noggrannhet vände vi oss till ozonexperten John Sundman. John är en auktoriserad besiktningsman och godkänd byggnadsingenjör ansluten till Svenska Byggingenjörers Riksförbund, och han har över ett decenniums erfarenhet av ozonteknik.

 

Sundman uttrycker oro för nya ozongeneratorer som kan medföra en risk:
– Jag har sett vad osäkra produkter kan ställa till med. Det är frestande och lätt hänt att välja det billigaste alternativet, men när det gäller ozongeneratorer är säkerheten absolut avgörande. Jag får ofta höra berättelser om folk som önskar att de hade gjort mer grundläggande efterforskning innan de köpte sin ozongenerator.

 

Under John Sundmans ledning granskade redaktionen de viktigaste aspekterna av ozongeneratorer för att utse en bäst i test:

  • Styrning
  • Ozonproduktion
  • Garanti och villkor

 

Styrningens betydelse

Styrningen av ozongeneratorer är oerhört viktig för både effektiviteten och säkerheten. Det handlar om att anpassa mängden ozon till storleken på det rum eller utrymme som ska behandlas. Detta är kritiskt för att förhindra potentiella skador på ytor och material, möbler och annan inredning i utrymmet.

 

Mekaniska och digitala system tillåter ofta endast inställningen av en specifik tid för ozonproduktionen. Det innebär en begränsning och brist på den flexibilitet och anpassning som krävs för optimal ozonbehandling. Användaren kan, av misstag eller okunskap, ställa in en tid som resulterar i en ozonkoncentration som är flera gånger högre än vad som är nödvändigt och säkert för det aktuella utrymmet. Resultatet kan bli en överdosering av ozon som kan orsaka allvarliga skador på inredningen och material.

 

För att illustrera vikten av korrekt styrning jämför John Sundman med att tvätta kläder:
– Om du tvättar på för hög temperatur blir kläderna förstörda. På samma sätt, om du inte styr ozonproduktionen korrekt, kan det snabbt orsaka skador.

 

Ozoneair och oscillerande intervaller

Ozoneair skiljer sig genom att använda en anpassad styrning. I stället för att endast ställa in tid eller ozonprocent, tar Ozoneairs enhet in utrymmets storlek och justerar automatiskt ozonproduktionen och behandlingsintervallerna utifrån storleken. Dessutom tillämpar Ozoneair oscillerande intervaller, vilket varierar ozonintensiteten under behandlingen för att förbättra effektiviteten och säkerheten. Denna innovativa metod minimerar risken för skador och garanterar optimal ozonproduktion för att bekämpa oönskade lukter på ett säkert och skräddarsytt sätt.

 

Ozonproduktion: Risk för biprodukter 

En av ozongeneratorns viktigaste funktioner är tekniken som producerar ozon. Dock varnar John Sundman för att det finns produkter på marknaden som endast producerar ozon, vilket kan leda till oönskade och potentiellt farliga biprodukter:
– Man bör undvika produkter som enbart producerar ozon. Denna produktion ger upphov till kväveoxider – en giftig gas som kan dröja sig kvar efter användningen, säger han.

 

Ozoneair och IonFusion 

Här sticker Ozoneair ut med sin patenterade IonFusion-teknik. Den är inte bara utformad för att producera ozon utan kombinerar ozonproduktionen med en process för att effektivt bryta ner kväveoxider till helt ofarliga ämnen.
– Denna dubbelverkande teknik innebär att du får fördelarna med ozon för att neutralisera lukter och bekämpa bakterier och virus – samtidigt som du minimerar risken att generera skadliga kväveoxider, slår Sundman fast.

 

Den patenterade IonFusion-tekniken har ännu en fördel: Förmågan att ta bort ett bredare spektrum av lukter. Medan ozon är effektivt för att neutralisera vissa lukter, finns det luktmolekyler som är resistenta mot ozon. IonFusion löser detta genom att integrera bipolär jonisering, vilket gör det möjligt att neutralisera fler typer av luktmolekyler.

 

Garanti och villkor 

När det kommer till garantier och villkor varnar Sundman för aktörer som säljer ozongeneratorer från andra länder eller direktimporterade från Kina. Det är inte säkert att de uppfyller de krav och standarder som vi förväntar oss i Sverige. Vissa ozongeneratorer kan till och med märkas med ”för kommersiellt bruk” när de levereras till konsumenter. Det här kan vara ett sätt för tillverkaren att friskriva sig från ansvar om produkten skulle orsaka problem eller skador.
– Det är oerhört viktigt att man som konsument är medveten om detta så att man investerar i en säker och pålitlig ozongenerator, betonar Sundman.

 

Det svenska företaget Ozoneair har sålt över 50 000 exemplar och dess ozongenerator har behandlat tusentals utrymmen framför allt i Sverige och övriga Norden. De erbjuder en generös 5-års garanti samt en prövotid på 30 dagar då kunden kan testa om produkten uppfyller deras behov och förväntningar. Är kunden missnöjd gäller returrätt upp till 30 dagar då kunden kan skicka tillbaka produkten och få pengarna tillbaka.

 

Dessutom är Ozoneair den enda ozongeneratorn som finns representerad hos butikskedjan Elon med 350 butiker runtom i Sverige.
– För att få säljas i Elons butiker måste ozongeneratorn uppfylla strikta säkerhetskrav. Detta bevisar Ozoneairs åtagande att leverera en säker och högkvalitativ produkt, säger Sundman.

 

Sammanfattning

Ozongeneratorer har blivit allt populärare, men kvaliteten varierar. Villanytts test visar att Ozoneair totalt utmärker sig som överlägset bäst i test. Med hjälp av experten John Sundman undersökte vi områden som styrning, ozonproduktion och garantivillkor.

 

Ozoneair erbjuder anpassad styrning med oscillerande intervaller, vilket ger säkrare och mer effektiva behandlingar än konkurrenternas metoder. Ozoneairs ozonproduktion är inte bara av högre kvalitet och säkrare, tack vare IonFusion-tekniken, utan erbjuder också möjligheten att neutralisera ett bredare spektrum av lukter.

 

Ozoneair sticker även ut när det gäller garantier och villkor. De erbjuder en 5-års garanti, en 30-dagars prövoperiod, och är det enda företaget som är representerat hos butikskedjan Elon med 350 butiker landet runt.

Testvinnaren har dessutom utvecklats av ett svenskt företag, Ozoneair. Det är värdefullt för svenska konsumenter att ansvaret för supporten, servicen, kunskapen och garantierna finns i Sverige. Att deras ozongenerator har använts under flest år av svenska konsumenter, företag, myndigheter och organisationer innebär trovärdighet och trygghet.

 

Sammanfattningsvis bedömer vi Ozoneair som den mest effektiva, säkraste och mest pålitliga produkten. Även om det finns billigare alternativ på marknaden visar vår granskning att säkerhet och kvalitet väger tyngst, och vi utser Ozoneair till bäst i test.

 

För vidare läsning och information om ozongeneratorer rekommenderar vi ozongeneratorer.se

Annons