Hög produktkvalitet Hög produktkvalitet
Snabba leveranser Snabba leveranser
Fri frakt på allt Fri frakt på allt
Byggnation | Bäst i test 29 jun 2022

Test: Bäst ozongenerator vann på effektivitet och smidighet

I Villanytts jämförelse för att utse bästa ozongenerator, avsedd för luktsanering, så har redaktionen bedömt dem utifrån privat användning. Vi har bland annat tittat på luktsanerande effekt, användarvänlighet, risker för möbler och material, köpevillkor, pris och funktioner. Bäst i test blev Ozoneair som av många anses som originalet på den nordiska marknaden.

 

Att Ozoneair lämnar fem års garanti och ger köparna trettio dagars fri testperiod, vid köp av deras ozongenerator, är en värdefull trygghet. Det säger troligen mycket om hur nöjda andra kunder varit, efter 40 000 köp bara i Norden. En annan avgörande skillnad med modellen från Ozoneair är att man ställer in rummets storlek på deras ozongenerator och då väljer den automatiskt lämpligast program. Det ger en optimal luktsanering, jämfört med de aggregat som går konstant, eller kräver att användaren ställer in arbetstid och effekt. Risken är då stor att man gör fel uppskattningar, eller frestas att överdriva saneringstiden med risk för hälsa och skada på material i hemmet.

 

Ger mindre negativa restprodukter

Vid en närmare granskning noterar vi att den ozongenerator som vi testade från Ozoneair, behandlar rummet med en egenutvecklad och patenterad reningsteknik. Denna hittar vi inte i någon annan ozongenerator. Den mest positiva effekten blir att restprodukterna blir minimala, särskilt i jämförelse med flera av de billigaste. Risken med mycket restprodukter är att de kan bryta ner vissa material i hemmet, samt orsaka en permanent otrevlig lukt. I de fall som åverkan uppstått på material och en stank har fått fäste, så har det varit svårt att få ersättning. Försäkringsbolag ha pekat på det faktum att bostadsägaren själv vållat skadan, och leverantörer har framhållit att den ozongenerator som kunden använt bara har varit avsedd för kommersiellt bruk.

 

Svensk utveckling och trygg historik

Om en ozongenerator är avsedd för kommersiell användning, så ska det tydligt framgå i produktbeskrivningen. Men Villanytt ser att den informationen saknas helt i många webbshoppar som är baserade i andra länder. Att testvinnaren är utvecklad av ett svenskt företag, Ozoneair, har därför spelat roll i vår bedömning. Det finns ett stort värde för svenska konsumenter att ansvaret för supporten, servicen, kunskapen och garantierna finns i Sverige. Att deras ozongenerator har använts under flest år av svenska konsumenter, företag, myndigheter och organisationer ger också en trovärdighet som konkurrenterna inte lyckas rubba. Därför uppfattas märket ofta som originalet, och ”en ozoneair” används ibland som ett generiskt begrepp för ozonaggregat i allmänhet.

Viktigt skilja på luktsanerare och luftrenare

Om man, som villa- eller lägenhetsägare, funderar på att skaffa en ozongenerator (även kallad ozonaggregat) så måste man skilja på produkter för luktsanering, och de som är avsedda för luftrening. Varje ozongenerator i testet säljs och marknadsförs just för effektiv och tillfällig sanering av störande lukt från rökning, eldning i öppen spis, brandskador, husdjur, impregnering, mögel eller andra obehagliga dofter. Under åtgärden vistas man inte i rummet, till skillnad från en luftrenare som kan användas konstant i hemmet för att förbättra inandningsluften och inomhusmiljön.

 

Enkelt använda en ozongenerator

Det krävs ingen särskild kompetens eller förkunskap för att sanera lukter inomhus, med en ozongenerator. I korthet gör man så här: Placera apparaten i mitten av rummet, och slå på den. Om den inte reglerar tiden automatiskt, som Ozoneair, så tittar du i manualen för just din ozongenerator för att se vilken tidsinställning som du ska välja. När apparaten arbetar så fylls sakta hela rummet med ozon. Du behöver visserligen inte kasta dig ut ur rummet i samma sekund som du trycker på knappen, men lämna rummet lämpligen inom en minut. Dörrar, fönster och ventiler bör vara stängda så att ozonet stannar och koncentreras i rummet, under tiden som din ozongenerator arbetar. Men, möbler och elektronik kan lämnas kvar. Ozonet angriper bara de oönskade och skadliga föroreningarna. När den inställda behandlingstiden passerats och din ozongenerator stängts av så rekommenderar vi att vänta två timmar, innan ni kliver in i rummet. Under den tiden omvandlas ozonet till ren syre. Därefter kan man åter använda rummet, men nu utan störande lukt.

 

Text: Redaktionen, Villanytt

Annons