Byggnation Byggnation
Inredning Inredning
Livsstil Livsstil
Fönster 27 sep 2023

Tecken på att det är dags att byta fönster

Dags att byta fönster på villan? Svårt att välja material och hitta rätt fönster? Även om reparation och renovering är besparande för både ekonomin och jordens resurser, så finns det några brister och skador som är svåra att åtgärda. Då är det dags att välja, hitta och beställa rätt fönster. Visst kostar det en slant, men gläds i stället åt att du troligen höjer energieffektiviseringen.

Ett vanligt skäl till att köpa nya fönster är att de gamla har dålig isolerförmåga i fönstrets material och grundkonstruktion, vilket gör att din dyrbara värme läcker ut. Värmeläckage kan också bero på skador och förslitningar men med dagens energipriser, klimatsituation och utvecklade tekniker så är det sällan motiverat att renovera fönster med höga U-värden. Efter en titt på fönsterbutiken Klarhome.com så blir det tydligt att man får mycket energieffektivisering per investerad krona i nya fönster.

Flera situationer som gör fönsterbyte nödvändigt

Att försöka reparera omfattande rötskador på träkarmar och bågar är ingen lätt match och är sällan lönsamt. Har fönstrets energikassett börjat läcka, så att gasen pyst ut och kondens bildats innanför den limmade konstruktionen? Det rår man inte heller på själv. Kanske har du ett fast och icke öppningsbart fönster på en plats där du nu önskar ett öppningsbart? Ett annat vanligt skäl till att villaägare ersätter sina äldre träfönster är att de vill ha underhållsfria material. Det mest irriterande läget är när bara ett fönster behöver bytas, men inget liknande finns att köpa som matchar de övriga syskonfönstren. Att då tvingas byta flera bra fönster, bara för att få en enhetlig stil, är såklart trist.

Träfönster, aluminiumfönster eller PVC-fönster?

På fönstermarknaden finns tre huvudsakliga kategorier och material att välja emellan: PVC-fönster, aluminiumfönster och träfönster. Det finns även aluminiumbeklädda träfönster, vilket är värt att veta. Materialen har olika egenskaper, fördelar och svagheter men inom varje grupp kan man ändå välja olika nivåer av ljud- och värmeisolerande förmåga. Det styrs bland annat av antalet lager av glas, samt tjockleken på varje glas och det gasfyllda utrymmet däremellan. Karmens och bågens konstruktion påverkar också hur ljud kan dämpas och hur väl värmen kan hållas kvar i bostaden. Särskilt viktigt är att konstruktionen inte har några köldbryggor, det vill säga delar av temperaturledande material som sträcker sig från utsidan till insidan. Exempelvis kan en massiv metalldel som går genom hela konstruktionen fungera som en bro där värmen vandrar inifrån och ut på vintern.

Billiga, energieffektiva eller hållbara fönster?

PVC-fönster betraktas som billiga och underhållsfria. Aluminiumfönster räknas också som underhållsfria samtidigt som de är extremt långlivade, mycket stabila och tåliga mot de flesta påfrestningar. Men de kostar lite mer. Karmar och bågar av trä har en god värmeisolerande förmåga, eftersom virket inte leder temperaturer väl. Trä är dessutom förnybart och träfönster är ofta mycket prisvänliga. Men för att behålla finishen på yta och färg samt undvika rötskador så kan delar behöva slipas, oljas och målas var fjärde år. Ett fjärde val är aluminiumfönster med trästomme, eller aluminiumklädda träfönster som en del säger. Dessa kräver ytterst lite underhåll samtidigt som de har träets energieffektiva isolerförmåga i karm och ram.

Placering och virkeskvalitet påverkar

Träfönster kan under idealiska förhållanden också hålla hela mycket länge. Ju högre kvalitet som träet har desto mindre underhåll krävs det. Ett bra tecken på träkvalitet är om täta årsringar kan skönjas i ändträt. Hur tillverkaren har grundoljat och grundmålat påverkar motståndskraften mot fukt, men detta är svårt att kontrollera för konsumenter. Kom också ihåg att väderstreck och placering har stor påverkan. Ett fönster i soligt och blåsigt läge slits mer, medan fönster i skugga och lä kan vara fräscha i dubbelt så många år utan minsta underhåll.

Text: Redaktionen, Villanytt

Annons